Antywindykacja Opole

Oddłużanie osób fizycznych

Skuteczne biuro antywindykacyjne w Opolu

Kancelaria Antywindykacyjna Centralne Biuro Antywindykacyjne z siedzibą w Opolu zaprasza do współpracy osoby fizyczne i firmy, które znalazły się w trudnej sytuacji, wynikłej z nawarstwienia długów. Bardzo częstą przyczyną zadłużeń są: pożyczki bez BIK, chwilówki lub kupno sprzętu AGD na raty. Zapraszamy na konsultacje, na których wypracujemy odpowiednie rozwiązanie problemów natury finansowej. Nasze usługi w głównej mierze polegają na podejmowaniu działań, które zmierzają do oddalenia powództw (terminowym złożeniu środków zaskarżenia), a jeśli dłużnik jest już po terminie, to przywracaniu etapu postępowania sądowego i doprowadzeniu do uchylenia klauzul wykonalności, dzięki czemu komornicy muszą umorzyć egzekucję co oznacza "odblokowanie rachunku bankowego" i powrót do płynności finansowej, a dopiero wtedy następuje spór merytoryczny przed sądem w indywidualnej sprawie.
Nasz sposób pracy jest bardzo skuteczny – potwierdza to ogromna liczba wygranych spraw. Ponadto prowadzimy sprawy dotyczące ogłaszania upadłości konsumenckiej. Reprezentujemy interesy naszych klientów w trakcie negocjacji z komornikiem lub wierzycielem i na sali sądowej. Zawsze staramy się dobrać najefektywniejsze rozwiązanie. Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego – spotkajmy się, porozmawiajmy.  


Współpraca z Fundacją Lege Artis

Niektórzy wierzyciele posuwają się do bardzo nieetycznych działań mających na celu wymuszenie spłaty na dłużniku – nękają złośliwymi telefonami, wiadomościami. Nasza kancelaria antywindykacyjna współpracuje z Fundacją Lege Arits, która stara się pomóc wypracować kompromis między dłużnikiem a wierzycielem. Ponadto Fundacja Lege Artis działa na rzecz równości stron w postępowaniach sądowych z udziałem konsumentów poprzez interwencje procesowe na rzecz podmiotów nieprofesjonalnych oraz wnosić i przystępować do powództw (sprawy sądowe) w celu wyrównywania szans strony nieprofesjonalnej (konsumenta) w postępowaniu z podmiotami profesjonalnymi (np. firmy windykacyjne). Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Szukasz pomocy prawnej w sprawie z komornikem? Skontaktuj się z naszą kancelarią.