Antywindykacja wrocław

Oddłużanie osób fizycznych, fundusz sekurytyzacyjny

Co oferujemy w ramach Antywindykacja Wrocław?

Porady prawne dotyczące antywindykacji we Wrocławiu.
Antywindykacja to usługa mająca na celu sprawdzenie czy firma windykacyjna, fundusz sekurytyzacyjny lub komornik działa zgodnie z prawem. Kancelaria antywindykacja dolnyśląsk weryfikuje także czy nie doszło do nadużyć lub pomyłki. Warto przynajmniej sprawdzić stan sprawy, możliwości działania, aktualny status prawny. Dzięki takiemu podejściu może okazać się, że sytacja wcale nie jest taka zła a możliwości do działania wiele. Najgorsza jest bierność i brak działnia. Wobec czego zachęcamy do konsultacji celem określenia stausu prawnego sprawy oraz ew. rekomendacji co można zrobić w Państwa kwestii.

Jak pomagamy?

Udzielamy porad prawnych z zakresu antywindykacji we Wrocławiu. Chętnie sprawdzimy, jak możemy Ci pomóc oraz jakie działania podjąć aby wyjść z trudnej sytuacji finansowej. Przeprowadzimy Cię przez cały proces antywindykacji od początku do końca. Ważny jest czas, im szybciej się Państwo skontaktują tym większe szanse mamy na pomyślne załatwienie skutecznej usługi antywindykacja. Priorytetem jest dla nas rozwiązanie problemów naszych klientów, staramy się bardzo wnikliwie sprawdzić ich sytuację prawną w tym osób powiązanych (najbliższych). Następnie odnieść to do przeprowadzonych już postępowań i omówić potencjalne możliwości. Następnie na podstawie dyskusji z klientem doradzamy rozwiązanie najlepsze, które w możliwy sposób zabezpieczy interesy zarówno naszego klienta jak i jego rodziny i najbliższych.

Zapraszamy do kontaktu

Im szybciej się Państwo z nami skontaktują, tym mamy większe szanse na pomyślną usługę antywindykacja wrocław

 

ul. Rybacka 7/403, 53-656 Wrocław
Zobacz także:

Antywindykacja Oddłużanie Oddłużanie osób fizycznych Fundusz sekurytyzacyjny

Stronę znaleziono w wyszukiwarce Google dzięki słowom:
antywindykacja wrocław

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (dalej „RODO”).

  • 1. Administratorem danych osobowych jest Centralne Biuro Antywindykacyjne sp. z o.o. ul. Rybacka 7/403, 53 – 656 Wrocław, NIP: 8992807559, REGON: 366414420, KRS: 0000660103
  • 2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.). Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego.
  • 3. Osobami, których dane dotyczą, są klienci Administratora. Danymi osobowymi są dane identyfikacyjne (w tym: imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres poczty e-mail).
  • 4. Dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata/radcy prawnego prowadzącego sprawę danego klienta lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania oraz organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom administracji i innym podmiotom uprawnionym do wydawania orzeczeń w poszczególnych kategoriach spraw, na które nałożony jest ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy.
  • 5. Dokonano oceny skutków przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i wdrożono, na podstawie art. 32 Rozporządzenia środki organizacyjne, zapewniające ochronę, przeprowadzono szkolenie pracowników, aplikantów i praktykantów oraz przygotowano odpowiednie dokumenty.