Bankructwo osoby fizycznej

upadłość konsumencka 2021, ogłoszenie upadłości konsumenckiej, upadłość osoby fizycznej

Czym jest bankructwo osoby fizycznej?

Problemy finansowe mogą dotknąć każdego z nas. Często pojawiają się w wyniku utraty pracy, zakończenia małżeństwa, choroby własnej lub bliskich. Codziennie w problemy finansowe popadają dziesiątki lub wręcz setki osób. Po dłuższym czasie niektóre z trudności zostają uwikłane w pętle zadłużenia, która sprawia, że zaczyna się tracić nadzieję na spłatę swoich zobowiązań. Jednym ze sposobów poradzenia sobie z trudną sytuacją finansową uniemożliwiającą normalne funkcjonowanie jest ogłoszenie bankructwa. Jeżeli długi powstały w wyniku wyjątkowych okoliczności, niezależnych od naszych świadomych decyzji, a jednocześnie nie jesteśmy przedsiębiorcami, mamy prawo złożyć wniosek o uznanie upadłości. Bankructwo osoby fizycznej wiąże się z pewnymi wadami np. utratą majątku i włączeniem części dochodów do masy upadłościowej. Jednak w niektórych sytuacjach upadłość konsumencka okazuje się najlepszym rozwiązaniem, które pozwoli rozpocząć nowe życie bez zadłużenia.

 

Zalety ogłoszenia bankructwa

Pomimo pewnych wad, bankructwo osoby prywatnej w ciężkiej sytuacji finansowej jest najlepszym rozwiązaniem. Oferuje bowiem:

  • pozbycie się wierzytelności, których nie jesteśmy w stanie spłacić - pozostaje wykonanie planu spłaty ustalonego przez sąd,
  • zmniejszenie zadłużenia do poziomu raty ustalonej przez sąd, 
  • umorzenie postępowań egzekucyjnych i wstrzymanie postępowań sądowych związanych z zadłużeniem,
  • brak naliczania nowych odsetek od zobowiązań,
  • zabezpieczenie mieszkaniowe w postaci równowartości kwoty czynszu za okres do 2 lat.

Postępowania egzekucyjne są dla osoby zadłużonej niezwykle stresujące. Powrót do psychicznej równowagi może przywrócić właśnie ogłoszenie bankructwa. Pozwala to uregulować liczne zobowiązania, które narastały przez okres problemów finansowych.

 

Czy można wyjść z zadłużenia i jednocześnie uniknąć bankructwa konsumenckiego?

Podejmujemy się nawet bardzo skomplikowanych spraw. Ogłoszenie bankructwa nie jest jedyną możliwością na pozbycie się zadłużenia. W zależności od wielkości utraconego majątku czy sytuacji życiowej podejmujemy inne działania. Normalne życie bez długów, wizyt komorników lub też windykatorów jest możliwe bez ogłoszenia bankructwa osoby fizycznej. Jeżeli potrzebujesz analizy Twojej obecnej sytuacji finansowej oraz porady prawnej, skontaktuj się z naszą kancelarią antywindykacyjną. Prześledzimy historię zadłużenia, poddamy analizie doświadczane aktualnie problemy z wierzycielami i opracujemy realny plan wyjścia z długów. Wspólnie możemy zapobiec bankructwu i wdrożyć strategię stopniowego wychodzenia z zadłużenia.

 

Najczęstsze pytania
  • Czy jest możliwość uniknięcia bankructwa konsumenckiego lub upadłości osoby fizycznej?
  • Czy można prowadzić normalne życie, bez kolejnego dnia z długami, wizyt komorników czy windykatorów?

Zdecydowanie tak!

Wszystkie osoby mające pytania dotyczące upadłości konsumenckiej oraz bankructwa osoby fizycznej zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub wizyty w naszym biurze we Wrocławiu.

Zapraszamy do kontaktu

Im szybciej się Państwo z nami skontaktują, tym mamy większe szanse na pomyślną usługę antywindykacji

 

ul. Grabiszyńska 143, 53-439 Wrocław
Zobacz także:

Upadłość konsumencka - zasady w roku 2021 Bankructwo osoby fizycznej Ogłoszenie upadłości konsumenckiej Wniosek o upadłość konsumencką

Stronę znaleziono w wyszukiwarce Google dzięki słowom:
upadłość konsumencka