Czy komornik może zająć ekwiwalent za urlop?

Czy komornik może zająć ekwiwalent za urlop?

Masz pensję zajętą przez komornika? Kończy Ci się aktualna umowa o pracę, ale został jeszcze niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Czy komornik może zająć ekwiwalent za urlop? Jak wygląda taka sytuacja od strony prawnej? Poznaj aspekty prawne czytając tekst lub postaw na bezpośredni kontakt z ekspertami.

 

Ekwiwalent za urlop a komornik

 

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop podlega potrąceniu, podobnie jak wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Zapisy art. 87 kodeksu prawa pracy głoszą, że z wynagrodzenia za pracę (po odliczeniu składek na ZUS i zaliczki na podatek dochodowy) potrąceniu podlegają:

  • środki finansowe egzekwowane w celu zaspokojenia świadczeń alimentacyjnych,
  • finanse, które są przeznaczone na pokrycie innych należności,
  • zaliczki pieniężne udzielane pracownikowi,
  • kary przewidziane przez art. 108. kodeksu pracy.

Potrącenia mogą być jednak dokonywane jedynie w wyznaczonych granicach. Dla przykładu egzekucja świadczeń alimentacyjnych może zabrać wysokości ⅗ wynagrodzenia. W przypadku innych należności i potrącania zaliczek pieniężnych jest to wysokość nie większa niż połowa wynagrodzenia.

Co więcej, nagroda pochodząca z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne i należności przysługujące pracownikom z racji udziału w zyskach. Dotyczy to także pracowników podlegających egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Do pełnej wysokości tychże.

Paragraf § 7. art. 87 Kodeksu prawa pracy głosi, że z wynagrodzenia za pracę odlicza się kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności, w którym pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Kolejny paragraf określa wyraźnie, że potrąceń z wynagrodzenia dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia. Uwzględnić należy wypłacenie składników wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc kalendarzowy.

 

Ekwiwalent za urlop a komornik

 

Choć komornik może zająć ekwiwalent za urlop, warto pamiętać, że ekwiwalent podlega takiej samej ochronie przed zajęciem, jak wynagrodzenie za pracę. To oznacza, że dłużnik otrzyma zarówno pensję, jaki i ekwiwalent, jednak jedno i drugie będzie pomniejszone do sumy wolnej od potrąceń.

Zarówno kwota miesięcznego wynagrodzenia, jak i kwota ekwiwalentu zostaną zsumowane. Z uzyskanej kwoty dokonane będą potrącenia z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń (do 50% lub do wysokości płacy minimalnej). Jedyna możliwość uniknięcia potrącenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, to jego wypłacenie przez pracodawcę dopiero po odwołaniu zajęcia przez komornika. Gdy ustanie stosunek pracy, a komornik zdejmie zajęcie, pracodawca nie będzie musiał dokonywać już potrąceń. Wówczas będzie mógł wypłacić należny dłużnikowi ekwiwalent w całości.

 

Czy komornik może zająć ekwiwalent za urlop?

 

Jak wynika z przepisów kodeksu prawa pracy komornik może zająć ekwiwalent za urlop. Jednak należy pamiętać, że ekwiwalent podlega takiej samej ochronie, jak standardowe wynagrodzenie za pracę. Wynika z tego, że ekwiwalent zostanie wypłacony, podobnie jak wynagrodzenie, jednak nie w całości, lecz w pomniejszeniu do kwoty wolnej od potrąceń, która różni się w zależności od sytuacji dłużnika.

Jeżeli komornik zajął Twoją pensję i nie wiesz co masz dalej zrobić, skontaktuj się z naszymi specjalistami. Centralne Biuro Antywindykacyjne to Kancelaria powstała z myślą o osobach w trudnej sytuacji. Oferujemy pomoc prawną i wsparcie w wyjściu z kłopotów.