Czy komornik może zająć konto walutowe?

Czy komornik może zająć konto walutowe?

Egzekucje komornicze polegające na zajmowaniu rachunków w bankach to jeden z najpopularniejszych sposobów odzyskiwania należności, który wykorzystują komornicy sądowi. Wysoka skuteczność i możliwość łatwego zajęcia rachunku sprawiają, że dla wielu komorników jest to najlepszy sposób odzyskiwania środków. Warto jednak dowiedzieć się, czy komornik może zająć konto walutowe tak samo jak zwykły rachunek w złotówkach? Zapraszamy do lektury, aby poznać uprawnienia, którymi dysponują komornicy i dowiedzieć się jakie uprawnienia przysługują dłużnikowi. Warto pamiętać bowiem o tym, że dłużnicy nie pozostają bez możliwości obrony przed toczącą się egzekucją komorniczą.

 

Konto walutowe, a komornik – czy zajęcie jest możliwe?

 

Osoby, które liczyły na uniknięcie egzekucji dzięki posiadaniu konta w obcej walucie muszą jednak przygotować się na zajęcie również tego rachunku. Konta walutowe zajmowane są w toku egzekucji na tych samych zasadach, co standardowe rachunki prowadzone w złotówkach. Również kwota wolna od zajęcia jest taka sama i wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z tym posiadanie konta walutowego w żaden sposób nie chroni przed ewentualną egzekucją środków. Odpowiedź na pytanie czy komornik może zająć konto walutowe jest bowiem jak najbardziej twierdząca i bardzo często do takich sytuacji dochodzi.

 

Komornicy dysponują narzędziami do szybkiego odnajdywania kont dłużników

 

Wprowadzony dla komorników system OGNIVO zdecydowanie utrudnił dłużnikom ukrycie posiadanych rachunków. Narzędzie to umożliwia odnalezienie wszystkich kont wierzycieli jedynie na podstawie ich numeru PESEL. Komornicy prowadzący egzekucję są w ten sposób odnaleźć wszystkie rachunki oszczędnościowe, walutowe, lokaty i wszelkie produkty finansowe należące do wierzyciela. Następnie mają możliwość łatwego zajmowania zgromadzonych na nich środków. Należy zatem liczyć się z tym, że w przypadku rozpoczęcia egzekucji bardzo szybko dojdzie do zablokowania większości posiadanych rachunków.

 

Konto walutowe, a komornik – jak przeliczane są zgromadzone środki?

 

Środki zgromadzone na koncie w obcej walucie nim zostaną pobrane na poczet zadłużenia muszą zostać przeliczone na złotówki. Sposób przeliczania jest definiowany przepisem z art. 889 k.p.c. Mówi on o tym, że bank przesyła komornikowi należność już po jej przewalutowaniu. Samo przewalutowanie odbywa się natomiast po kursie kupna waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przesłania należności do komornika. Jest to ukłon w stronę dłużników i gwarancja tego, że przewalutowanie nie odbędzie się po niekorzystnym kursie.

 

Czy komornik może zająć konto walutowe zarejestrowane poza granicami kraju?

 

Sytuacja związana z egzekucją komorniczą wygląda inaczej w przypadku posiadania konta walutowego zarejestrowanego poza granicami polski. Korzystanie z zagranicznego banku sprawia, że komornik nie będzie miał do niego wglądu. Może to zatem stanowić sposób na uniknięcie potrąceń z konta walutowego. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji niezbędne będzie również posiadanie zatrudnienia w firmie, która nie jest zarejestrowana na terenie Polski.

 

Jak dłużnik może się bronić w przypadku zajęcia konta walutowego?

 

Wiemy już, czy komornik może zająć konto walutowe, a zatem warto dowiedzieć się o możliwościach działania w takiej sytuacji. Priorytetem dla każdego dłużnika powinno być skontaktowanie się z renomowanym przedsiębiorstwem zajmującym się pomaganiem w wychodzeniu z długów. Nasza kancelaria jest przykładem takiej firmy, która specjalizuje się w udzielaniu rzetelnej pomocy dla wszystkich klientów. Doskonale znamy zagadnienia związane z tym czy komornik może zająć konto walutowe i jesteśmy w stanie udzielić rzetelnych informacji w tym zakresie. Wskażemy skuteczne metody obrony przed wszelkiego rodzaju nadużyciami ze strony komorników. Zapraszamy zatem do wybrania oferty naszego przedsiębiorstwa. Czekamy na kontakt!