Czy komornik może zająć lodówkę?

Czy komornik może zająć lodówkę?

Jeszcze kilka lat temu kwestia możliwych do zajęcia przez komornika ruchomości nie była jasna. Pojawiały się pewne nieścisłości w obszarze tego, które przedmioty znajdujące się w domu podlegają egzekucji, a które są z niej wyłączone. Z tego też powodu często powstawały pytania czy komornik może zająć lodówkę i pralkę lub inne sprzęty w gospodarstwie domowym. Obecnie jednak sytuacja została wyjaśniona i nie powstają już żadne nieporozumienia w tym zakresie.

 

Czy komornik może zająć lodówkę i pralkę w trakcie egzekucji?

 

Egzekucja z ruchomości jest związana wizytą komornika bezpośrednio w mieszkaniu osoby zadłużonej. Komornik w takiej sytuacji dokonuje oględzin obiektu pod kątem wyszukania przedmiotów, które posiadają potencjalną wartość i mogą zostać zajęte na poczet zadłużenia. Czy komornik może zająć lodówkę podczas prowadzenia swoich czynności? Odpowiedź brzmi: NIE. Przepisy prawa mówią jasno o tym, że lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik, łóżko itd. są wyłączone spod egzekucji komorniczej. Podczas wizyty komornika w mieszkaniu nie należy zatem obawiać się tego, że urządzenia niezbędne do codziennego funkcjonowania zostaną zajęte, a następnie zlicytowane.

 

Czy komornik może zająć lodówkę w niektórych sytuacjach?

 

Od powyższej zasady istnieją tylko dwa odstępstwa. Pierwsze to sytuacja, w której dłużnik posiada kilka lodówek lub pralek i ich liczba przekracza potrzeby domowników. Komornik może w takim przypadku zająć urządzenia w ilości przekraczającej niezbędne minimum. Zajęcie pralki lub lodówki jest możliwe również w sytuacji, gdy wartość sprzętów znacząco przekracza standardową wartość nowych urządzeń tego rodzaju. Warto znać te wyjątki, aby w pełni wiedzieć czy komornik może zająć lodówkę i pralkę.

 

Kiedy nastąpiło uściślenie przepisów

 

Zmiany w przepisach, które uściśliły je i zapewniły tym samym lepszą ochronę dla dłużników zostały wprowadzone od 1 stycznia 2019 roku. To właśnie wtedy do pojęcia przedmioty urządzenia domowego zawartego w podstawie prawnej dopisano konkretne rodzaje urządzeń, które są wyłączone z egzekucji. Znalazły się tam między innymi lodówka i pralka. Dłużnicy podczas wizyty komornika i zajęcia ruchomości nie muszą tym samym obawiać się o podstawowe sprzęty AGD, które wykorzystują w swoim gospodarstwie domowym. Komornik obecnie z całą pewnością nie pokusi się o ich zajęcie.

 

Kiedy dochodzi do zajmowania ruchomości?

 

Do zajmowania przez komornika ruchomości posiadanych przez dłużnika dochodzi tylko w niektórych sytuacjach. Ten rodzaj egzekucji ma miejsce w przypadku, gdy osoba chcąca odzyskać dług wystąpi do komornika z wnioskiem o zajmowanie mienia ruchomego. W takiej sytuacji po akceptacji wniosku komornik może przystąpić do osobistej wizyty u dłużnika. Podczas wizyty zajmowane są konkretne przedmioty znajdujące się w posiadaniu danej osoby, a następnie wystawiane są one na licytacji. Dopiero w momencie, gdy znajdzie się na nie kupiec i zostaną sprzedane to dłużnik bezpowrotnie je traci. W sytuacji, gdy nikt nie będzie zainteresowany konkretnymi urządzeniami to mogą one nawet wrócić do dłużnika.

 

Jakie możliwości obrony przed egzekucją ma dłużnik?

 

Wiemy już, czy komornik może zająć lodówkę i pralkę, a zatem warto dowiedzieć się, w jaki sposób można bronić się w sytuacji dojścia do egzekucji komorniczej. Najskuteczniejsza metoda to oczywiście skorzystanie z pomocy najlepszych prawników, którzy zajmują się oddłużaniem. Prawnicy z naszej firmy będą w stanie udzielić rzetelnego wsparcia na każdym etapie windykacji i pomogą w rozwiązaniu problemów. Wskażemy również wszelkie nieprawidłowości w pracy komornika i napiszemy stosowne skargi. Wyjaśnimy, czy komornik może zająć lodówkę i bardzo szybko podważamy działania komorników opierających się o nieprawidłowo wydane nakazy egzekucji. Wielu naszym klientom byliśmy w stanie udzielić profesjonalnego wsparcia i doprowadzić nawet do całkowitego umorzenia długów. Zobacz inne nasze wpisy w zakładce blog.