Czy komornik może zająć odszkodowanie z ZUS?

Czy komornik może zająć odszkodowanie z ZUS?

Tocząca się egzekucja komornicza może obejmować zajmowanie środków finansowych pozyskiwanych z różnych źródeł. Należy jednak pamiętać o tym, że komornicy nie mogą tutaj wykazywać się pełną dowolnością. Zobowiązani są bowiem do przestrzegania zapisów prawa, które dokładnie wskazują, jakie świadczenia i w jakich wysokościach mogą zostać zajęte na poczet zadłużenia. Prezentujemy zatem czy komornik może zająć odszkodowanie z ZUS oraz różnego rodzaju świadczenia pieniężne z zakładu. Dowiedz się, które wpływy są zagrożone egzekucją. Zapraszamy do lektury.

 

Czy komornik może zająć zasiłek rehabilitacyjny z ZUS i w jakiej wysokości?

 

Wiele osób korzysta z zasiłków rehabilitacyjnych udzielanych przez ZUS. W przypadku egzekucji komorniczej mogą one jednak podlegać egzekucji w wysokości zależnej od rodzaju zobowiązań. Komornik ma prawo do tego, aby z wpływów uzyskiwanych w ten sposób egzekwować co miesiąc kwoty potrzebne na spłaty konkretnych zobowiązań. Odpowiedź na pytanie, czy komornik może zająć zasiłek rehabilitacyjny z ZUS jest zatem twierdząca.

Sama wysokość pobieranych przez komornika kwot jest zależna od rodzaju zadłużeń. W przypadku długów alimentacyjnych może wynosić do 60% wartości świadczenia. Należności związane z pobytem w domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych pozwalają na pobieranie do 50% zasiłku. W przypadku innego rodzaju należności maksymalna wysokość pobrać wynosi 25% wartości zasiłku rehabilitacyjnego. Rodzaj posiadanych zadłużeń wpływa zatem na to, jaką kwotę komornik będzie w stanie zostawić na rachunku wierzyciela. W związku z tym odpowiedź na pytanie, czy komornik może zająć zasiłek rehabilitacyjny z ZUS jest twierdząca, ale w ramach egzekucji nie można zabrać całej otrzymywanej w ten sposób kwoty. Część środków zawsze trafi do wierzyciela.

 

Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy z ZUS?

 

Nieco inaczej sprawa wygląda w kwestii tego czy komornik może zająć zasiłek chorobowy z ZUS? W przypadku tego świadczenia również istnieje możliwość egzekucji i pobierania należnych kwot, ale limity zostały ustalone w formie kwotowej. Ustawodawca przewidział wysokość kwot, które są wolne od egzekucji komorniczej. Wynoszą one:

  •       500 zł dla świadczeń alimentacyjnych
  •       660 zł dla zaliczek pieniężnych
  •       200 zł dla należności wynikających z pobytu w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
  •       825 zł dla wszystkich pozostałych należności

Wierzycielowi zatem nawet po zajęciu zasiłku chorobowego zawsze zostaną pozostawione pewne kwoty otrzymywane w ramach zasiłku. Na pytanie, czy komornik może zająć zasiłek chorobowy z ZUS odpowiedź jest twierdząca, ale nigdy nie może zająć całego świadczenia.

 

Egzekucja komornicza z zasiłków i odszkodowań

 

Środki pochodzące z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podlegają procedurze egzekucyjnej i mogą być zajmowane w ciągu prowadzonego postępowania przeciwko konkretnej osobie. Komornicy posiadają możliwość zajmowania świadczeń w konkretnej wysokości, a zatem odpowiedzieć na pytanie, czy komornik może zająć odszkodowanie z ZUS jest twierdząca. Dodatkowo komornicy bardzo chętnie korzystają z tych możliwości. W przypadku posiadania zadłużenia warto pamiętać o tym, że najprawdopodobniej otrzymywane świadczenia zostaną odpowiednio pomniejszone.

 

Co zrobić w przypadku nieprawidłowości w egzekucji

 

Jeżeli podejrzewasz, że egzekucja nie została przeprowadzona zgodnie z przepisami to warto skorzystać z pomocy prawników. Nasza firma udziela wsparcia dla osób borykających się z problemem egzekucji komorniczej i jesteśmy w stanie udzielić rzetelnych informacji w zakresie tego czy komornik może zająć odszkodowanie z ZUS. Wychwycimy również wszelkie nieuczciwe praktyki stosowane przez komorników i doradzimy, w jaki sposób im przeciwdziałać, aby zyskać. Skorzystaj z naszej oferty i wybierz wsparcie najlepszych ekspertów. Czekamy na Twój kontakt.