Czy komornik może zająć telewizor?

Czy komornik może zająć telewizor?

Wiele osób zastanawia się, czy komornik może zabrać telewizor? W przypadku egzekucji komorniczej szczególnie zainteresowanie budzi zajmowanie przez komorników ruchomości. U wielu wierzycieli pojawia się pytanie, czy komornik może w ich przypadku przystąpić do zajęcia przedmiotów używanych w gospodarstwie domowym i kiedy do takiej sytuacji może dojść. Przedstawiamy najważniejsze informacje związane z zajmowaniem w toku egzekucji komorniczej ruchomości.

 

Kiedy dochodzi do zajmowania ruchomości?

 

Zajmowanie przez komornika ruchomości jest często ostatecznością i zachodzi w sytuacji, gdy komornik nie jest w stanie pobierać należności z kont bankowych dłużnika z uwagi na to, że nie znajdują się na nich żadne środki. Dodatkowo do takiego zajęcia komorniczego dochodzi jedynie w sytuacji, gdy zażyczy sobie tego wierzyciel. We wniosku składanym do komornika wierzyciel musi zawrzeć informacje o tym, że życzy sobie zajmowania również ruchomości należących do dłużnika.

 

Jakie ruchomości może zająć komornik? Czy komornik może zająć telewizor

 

W przypadku zajmowania ruchomości komorników obowiązują odpowiednie przepisy prawa, które warunkują to, które przedmioty mogą zostać w ramach egzekucji zajęte. Dłużnicy posiadają zatem pewną ochronę, która sprawia, że w toku egzekucji nie stracą przedmiotów niezbędnych do funkcjonowania.

Przedmioty wyłączone z toku egzekucji to:

  •       Przedmioty urządzenia domowego – komornicy nie mogą w ramach egzekucji zajmować ubrań dłużników, a także pościeli, bielizny, środków higieny osobistej i innych.
  •       Zapasy żywności oraz opału niezbędne dla dłużnika w perspektywie jednego miesiąca.
  •       Leki i produkty lecznicze.
  •       Przedmioty potrzebne dłużnikowi z uwagi na niepełnosprawność jego lub członków rodziny.
  •       Przedmioty potrzebne do nauki, odbywania praktyk religijnych oraz codziennego użytku.

 

Czy komornik może zabrać telewizor – jak interpretować przepisy?

 

Powyżej przytoczone przepisy nie do końca wyjaśniają kwestię tego czy komornik może zabrać telewizor? Urządzenie to według wielu może bowiem wpisywać się w pierwszą przedstawioną kategorię urządzeń domowych. Może wydawać się, że podobnie jak lodówka, kuchenka czy łóżko, telewizor stanowi element wyposażenia. W praktyce jednak ciężko udowodnić to, że telewizor jest faktycznie niezbędny w domu. Dlatego też w większości przypadków można spotkać się z interpretacją przepisów, która daje prawo do zajęcia telewizora. W szczególności dotyczy to sprzętów o wysokiej wartości, które powszechnie uznawane są za dobra luksusowe.

 

Kiedy ruchomości są faktycznie odbierane dłużnikowi?

 

W wielu przypadkach ruchomości zajęte w toku egzekucji komorniczej. Nie są jednak dłużnikowi natychmiast zabierane. Najpierw odbywa się ich zajęcie, które polega na wystawieniu towarów na aukcji komorniczej. Następnie dochodzi do licytacji przedmiotów i dopiero w sytuacji, gdy znajdzie się na nie kupiec to dochodzi do sprzedaży i faktycznego zajęcia konkretnego przedmiotu. W przypadku starszych telewizorów może okazać się, że podczas pierwszej licytacji nikt się nimi nie zainteresuje. Taka sytuacja sprawia, że przedmiot pozostaje dalej w rękach dłużnika. W skrajnych przypadkach może się nawet okazać, że nie uda się znaleźć kupca na dany sprzęt i egzekucja z danej ruchomości zostanie wstrzymana.

 

Pomoc w dochodzeniu swoich praw

 

Dla lepszego radzenia sobie z ewentualną egzekucją komorniczą z ruchomości warto skorzystać z pomocy profesjonalistów z tego zakresu. Jesteśmy przedsiębiorstwem, które świadczy rzetelną pomoc dla dłużników i pomaga lepiej radzić sobie z trwającą egzekucją komorniczą. Jeżeli zastanawiasz się, czy komornik może zabrać telewizor to u nas otrzymasz wyczerpujący opis całego zagadnienia. Dowiesz się kiedy do takiej sytuacji może dojść i jak w jej przypadku reagować. Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy. Zapraszamy do kontaktu. Nasze usługi spełnią wymagania nawet najbardziej wymagających klientów.