Czy komornik może zająć wczasy pod gruszą?

Czy komornik może zająć wczasy pod gruszą?

Jedną z form wsparcia pracowników (jaka jest dostępna dla pracodawcy) w postaci określonej sumy pieniędzy są tzw. wczasy pod gruszą. Świadczenie to, jak sama nazwa wskazuje, przyznawane jest ze względu na wypoczynek pracownika, który, dzięki otrzymanej sumie pieniędzy, może skorzystać z różnych jego form. Ta specyficzna dopłata jest finansowana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a o jej wysokości decyduje to, jaka suma pieniędzy przypada na wynagrodzenie pracownika oraz to, jaka jest jego sytuacja materialna. 

 

Czy komornik może zająć wczasy pod gruszą? 

 

Wszyscy pracownicy socjalni ochoczo korzystają z tego rodzaju dofinansowania, dlatego nie dziwi fakt, że dla tych, którzy są zadłużeni i poddani egzekucji komorniczej, pytanie: czy komornik może zająć wczasy pod gruszą, domaga się odpowiedzi. Czy może się stać tak, iż na koncie pracownika pojawią się pieniądze za wczasy pod gruszą, a komornik je najzwyczajniej w świecie zajmie? Czy byłoby to zgodne z prawem? Postaramy się tutaj na to pytanie odpowiedzieć, jednocześnie zachęcając do korzystania z usług dobrej kancelarii antywindykacyjnej w sytuacji, gdy problem zadłużenia stanie się dla wybranej osoby „nie do przeskoczenia”.

Usytuowana przy ulicy Rybackiej 7 wrocławska Kancelaria Antywindykacyjna Centralne Biuro Antywindykacyjne udziela szeregu porad w zakresie oddłużania, ochrony osób nękanych przez firmy windykacyjne, działania na rzecz równości stron w postępowaniach sądowych z udziałem konsumentów itp. Wykwalifikowani pracownicy biura odpowiedzą na każde pytanie związane z problematyką zadłużenia, na pewno nie jest im obce zestawienie: wczasy pod gruszą a komornik, i w przypadku jakichkolwiek niewiadomych rozwieją wszelkie wątpliwości. Kontakt z biurem możliwy jest codziennie, dane teleadresowe znajdują się na stronie internetowej, dostępnej pod adresem: antywindykacja-biuro.pl. Jak to więc jest z tym komornikiem i interesującym nas tutaj świadczeniem socjalnym, czy komornik może zająć wczasy pod gruszą? Spróbujmy odpowiedzieć.

 

Wczasy pod gruszą, a komornik je zajmuje. Czy to możliwe?

 

Każdemu człowiekowi może przydarzyć się w życiu niespodziewana sytuacja, która wpłynie na jego sytuację finansową. Ludzie zadłużają się z różnych powodów, nieraz bardzo prozaicznych, banalnych, innym razem poważnych, wymagających szybkiego działania (niespodziewana choroba, zwolnienie z pracy itp.). Kiedy wysokość długu przerasta możliwości finansowe człowieka, pojawia się zagrożenie działalnością komorniczą. Wierzyciele dość często szybko tracą cierpliwość i domagają się egzekucji komorniczej. Może ona objąć swym zakresem praktycznie wszystkie rzeczy dłużnika, które posiadają jakąkolwiek wartość materialną. A więc komornik może zająć nieruchomości w postaci domu, działki budowlanej, działki ogrodowej, mieszkania komunalnego, wszelkiego rodzaju sprzęty RTV i AGD, samochody, motory, rowery itp. Oczywiście może on także zająć środki pieniężne znajdujące się na koncie bankowym dłużnika. Każdy więc zadłużony pracownik może więc wyobrazić sobie sytuację, gdy na konto bankowe docierają pieniądze za wczasy pod gruszą, a komornik je zajmuje.

Czy tak może być w rzeczywistości? Czy komornik może zająć wczasy pod gruszą? Aby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba wiedzieć, że istnieją dwa sprzeczne ze sobą stanowiska. Pierwsze z nich, rozpatrujące problem, jakim jest: świadczenie socjalne wczasy pod gruszą a komornik, stwierdza, że świadczenie to, pochodzące ze środków socjalnych w ramach ZFSS, nie jest wynagrodzeniem za pracę, więc nie może, nie powinno podlegać żadnemu zajęciu przez komornika. Takie właśnie zdanie jest podtrzymywane przez Departament Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Kierując się więc wytycznymi podanymi powyżej, należy uznać, że nie powinna zaistnieć sytuacja, gdy na koncie znajdzie się przelew za wczasy pod gruszą, a komornik go zajmie. Inną odpowiedź na pytanie o to, czy komornik może zająć wczasy pod gruszą, daje Krajowa Rada Sądownicza. W oświadczeniu z 2011 roku stwierdza, że nie istnieje określona prawna podstawa, która zakazywałaby zajmowania świadczeń przez komornika pochodzących z ZFSS. Taka niejasna prawnie sytuacja daje wobec tego pracodawcy swobodę do podjęcia określonej decyzji.

Na podstawie tego, co do tej pory powiedzieliśmy w temacie: wczasy pod gruszą a komornik, możemy pokusić się o następujące podsumowanie – nie można jednoznacznie odpowiedzieć, czy komornik może, czy nie może zająć świadczenia „wczasy pod gruszą”. Problem ten jest przedmiotem sporów. Jednakże, jeśli już dojdzie do zajęcia komorniczego, rozsądnym wyjściem staje się wtedy sporządzenie skargi na działanie komornika.