Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy?

Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy?

Jeżeli zaciągasz kredyt lub szybką pożyczkę przez Internet, musisz być świadomy tego, co się wydarzy, gdy będziesz spóźniał się ze spłatą rat. Jeśli zalegasz z płatnościami i nie odpowiadasz na wezwania do zapłaty, musisz liczyć się z tym, że komornik zacznie zajmować Twoje środki. Jakie środki podlegają zajęciu i czy komornik może zająć zasiłek chorobowy?

Dowiedz się więcej z naszego artykułu lub postaw na bezpośrednio kontakt z ekspertami, którzy znajdą wyjście z problemów.

 

Zasiłek chorobowy a komornik

 

Czy potrącenia komornicze z zasiłku chorobowego mają prawo się wydarzyć? W pierwszej kolejności komornik musi ustalić, jakie składniki majątku posiada dłużnik. W tym celu wysyła zapytanie do ZUS o wskazanie źródeł Twojego dochodu. Komornik może także złożyć do Twojego pracodawcy odpowiednie pismo, w którym zobowiąże go do potrącenia części Twojej wypłaty, informując o Twoich problemach ze spłatą wierzytelności.

Warto jednak pamiętać o tym, że komornik nie może zająć całości wynagrodzenia, ponieważ dłużnik musi mieć zapewnione środki na bieżące wydatki. Pieniądze pochodzące z wypłaty mogą być egzekwowane wtedy, gdy pracownik otrzymuje je w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, czy też innej umowy cywilnoprawnej.

 

Zasiłek chorobowy a komornik – które środki zostaną zajęte?

 

Jeśli jesteś dłużnikiem i prowadzisz własną działalność gospodarczą, komornik ma prawo zająć Twoje środki. Jednak zajęciu nie powinny podlegać kwoty przeznaczone na bieżące wypłaty dla pracowników firmy oraz te, które przeznaczane są na podatek PIT i składki do ZUS. Komornik może zająć również prywatny rachunek bankowy, jednak zajęciu nie podlega kwota wolna od potrąceń, którą ustala się w oparciu o minimalne wynagrodzenie.

Jeśli dłużnik zarabia minimalną krajową pensję, komornik nie może zająć nic, ponieważ jest to równowartość kwoty wolnej od potrąceń. W przypadku osób bezrobotnych komornik zajmuje część majątku, którą wcześniej wycenia. Może to być samochód, nieruchomość, a nawet sprzęt elektroniczny. A jak wygląda sytuacja zwolnień lekarskich i czy potrącenie komornicze z zasiłku chorobowego jest legalne?

 

Zasiłek chorobowy a komornik – ile komornik może zabrać z L4?

 

Kwota, którą może zająć komornik ze zwolnienia lekarskiego (czyli z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego), wynika z przepisów. Zasady będą się różnić w zależności od tego, czy mamy do czynienia z egzekucją wynagrodzenia chorobowego, czy z zasiłkiem chorobowym.

Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca, z tego powodu podlega ono takim samym potrąceniom, jak standardowe wynagrodzenie za pracę. Jak wygląda sytuacja w przypadku zasiłku chorobowego? Jak wyglądają potrącenia komornicze z zasiłku chorobowego?

 

Potrącenia komornicze – czy komornik może zająć zasiłek chorobowy? 

 

W momencie kiedy wypłatę świadczeń przejmuje ZUS, potrąceń dokonuje się na zasadach wynikających z przepisów o emeryturach i rentach. Jeżeli komornik zajmie pieniądze z zasiłku chorobowego (otrzymanego w ramach zwolnienia lekarskiego), to kwota w wysokości 916,07 zł jest kwotą wolną od potrąceń. Pozostałą część kwoty zasiłku chorobowego komornik ma prawo zająć na poczet spłaty zadłużenia.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zajmowania środków z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej, czy zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych. Wówczas kwota wolna od potrąceń wynosi 222,07 zł. Kwoty wolne od potrąceń to swego rodzaju zabezpieczenie dla dłużnika, by nie został pozbawiony środków finansowych na podstawowe wydatki.

W sytuacji, w której odjęcie danej kwoty jest z jakichś powodów niemożliwe, komornik musi zmienić stawkę potrącenia w taki sposób, aby pozostawić dłużnikowi wyżej wymienione kwoty na koncie. Chodzi tutaj o limity komorniczego zajęcia zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS.

 

Podsumowanie: Komornik a zasiłek chorobowy

 

Nie istnieje zapis w prawie, który zabroniłby komornikowi zajęcia zasiłku chorobowego. O tym, czy tak się wydarzy decydują regulacje poszczególnych ustaw. Wysokość potrącenia zależy od rodzaju zadłużenia. Jednak w każdym przypadku obowiązuje kwota wolna od potrąceń, którą komornik ustala na początku marca każdego roku.