Dług alimentacyjny – co jeśli go odziedziczymy?

Dług alimentacyjny – co jeśli go odziedziczymy?

Wizja spadku po zmarłym zazwyczaj kojarzy się z nieoczekiwanym przypływem gotówki, co otwiera możliwości realizacji marzeń i planów. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że wraz z majątkiem dziedziczymy również długi, w tym długi alimentacyjne, które mogą znacznie skomplikować nasze życie. Dlatego warto wiedzieć, czy dług alimentacyjny ulega przedawnieniu i czy musimy go dziedziczyć?

Życie pisze różne scenariusze i czasem nie zdajemy sobie sprawy, że nasz rodzic lub krewny, najczęściej ojciec, miał dziecko i zalegał z alimentami. Mimo że brzmi to nieprawdopodobnie, takie sytuacje się zdarzają, bo członkowie rodzin czasami – z różnych przyczyn – nie utrzymują ze sobą kontaktów. Dziedziczenie może być na podstawie:

  • testamentu zmarłego
  • przepisów prawa cywilnego, jeśli testamentu nie ma lub wymienione w nim osoby nie chcą przyjąć spadku.

Dlatego jeśli nagle dowiemy się, że odziedziczyliśmy spadek po krewnym, zanim zaczniemy otwierać butelkę szampana, warto dokładnie zbadać taką kwestię, jak dług alimentacyjny dziedziczenie. W tej kwestii należy:

  • zrobić wywiad wśród rodziny i sąsiadów. Czy krewny, po którym dziedziczymy spadek, miał lub mógł mieć jakieś długi? Czy skrywał jakieś tajemnice, mówił o jakichś problemach?
  • przejrzeć rachunki i notatki zmarłego i złożyć do BIK zapytanie o raport o nim, powołując się na sprawę spadkową,
  • sprawdzić Rejestr Dłużników Niewypłacalnych oraz rejestr Biura Informacji Gospodarczej, gdzie trafiają dane na temat dłużników alimentacyjnych,
  • złożyć u komornika lub w sądzie wniosek o inwentaryzację majątku zmarłego, tzw. aktywów.

W ten sposób zyskamy ogólny obraz sytuacji finansowej naszego krewnego.

Dług alimentacyjny dziedziczenie

Warto zdawać sobie sprawę, że długi w świetle prawa są dziedziczone, żyją więc dłużej od nas. Jeśli nasz krewny nie był krystaliczną postacią, jego śmierć może wywołać lawinę pytań: dług alimentacyjny a więzienie – czy mi grozi? Lub: dług alimentacyjny u komornika – czy toczy się jakaś sprawa? Na szczęście prawo nie nakazuje nam przyjęcia spadku. Spadkobierca może:

  •  przyjąć spadek w całości, jeśli jest pewny, że długów nie ma lub są niewielkie (np. niezapłacone ostatnie rachunki)
  •  przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co spowoduje, że odpowiedzialność spadkobiercy za długi sięgać będzie tylko wysokości tzw. aktywów (wartości odziedziczonych ruchomości i nieruchomości)
  • w całości odrzucić spadek.

Odrzucenie lub przyjęcie spadku w całości albo przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza następuje poprzez złożenie przez spadkobiercę pisemnego oświadczenia przed sądem lub notariuszem. Pamiętajmy, że jeśli rodzic odrzuca spadek, automatycznie przechodzi on na jego dzieci, więc aby uchronić nasze dzieci przed kłopotami, one również muszą złożyć podobne oświadczenie o odrzuceniu spadku. Rodzic może w imieniu małoletniego dziecka odrzucić spadek lub przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza – w obu wypadkach niezbędne jest oświadczenie, które trzeba złożyć w ciągu 6 miesięcy od momentu śmierci spadkodawcy.

Jeśli chodzi o pytanie, czy dług alimentacyjny ulega przedawnieniu, odpowiedź jest nieco bardziej złożona. Jeśli nasz zmarły ma dług tylko wobec Funduszu Alimentacyjnego, z chwilą jego śmierci dług ten jest umarzany. Tego rodzaju dług alimentacyjny dziedziczenie nie obejmuje. Często jednak alimenty są wyższe niż 500 zł wypłacane ustawowo przez Fundusz Alimentacyjny i te zobowiązania nie wygasają z chwilą śmierci zmarłego. Jeśli zaś powstał dług alimentacyjny u komornika, sumy zaległości wraz z odsetkami komorniczymi mogą być spore.

Czy dług alimentacyjny ulega przedawnieniu?

Jeśli nie byliśmy ostrożni i przejęliśmy cały spadek po zmarłym wraz z długami alimentacyjnymi, musimy podjąć zdecydowane działania, nie ma co liczyć na dług alimentacyjny przedawnienie. Spadkobiercy mają bowiem obowiązek spłacać zaległe alimenty na pełnoletnie dziecko oraz alimenty na dziecko małoletnie.  Co prawda kwestia dług alimentacyjny a więzienie nas nie dotyczy, bo raczej nie spotyka się sytuacji, by spadkobierca trafiał za kratki za „alimenciarza”. Trzeba jednak wykazać chęć uregulowania zaległości, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z alimentami na osobę małoletnią. Dług alimentacyjny przedawnienie, które zgodnie z prawem zaczyna się po 3 latach i jest liczone od najstarszych zobowiązań, nie dotyczy bowiem zobowiązań wobec małoletnich.

W takim wypadku warto zasięgnąć porady prawnej, bo tylko dzięki fachowej pomocy możemy spłacić dług alimentacyjny u komornika. Prawnicy pomogą nam uporać się z kłopotliwym spadkiem, który miał nas uszczęśliwić, a wpędził w kłopoty.

Art. 814 kpc

Przeszukanie mieszkania przez komornika

Wejście komornika do cudzego mieszkania

Masz pytania? Kontakt rozwieje Twoje wątpliwości.