Dług u komornika na raty

Dług u komornika na raty

Potrzebujesz skutecznej pomocy w oddłużaniu? Napisz do nas: https://antywindykacja-biuro.pl/

 

Zaciągając kredyt długoterminowy, kupując w sprzedaży ratalnej wybrany przedmiot, urządzenie, zawsze należy oszacować własne możliwości finansowe, odnieść je do kwoty, jaką pragnie się pożyczyć od banku, czy też od innej instytucji, firmy zajmującej się udzielaniem pożyczek krótko i długoterminowych. Aktualna kondycja finansowa oraz długofalowa perspektywa przychodów zawsze powinny być czynnikiem warunkującym staranie się o kredyt. Często jednak zdarza się tak, że nawet i to nie wystarczy do tego, by nie popaść w długi. Wypadki losowe, utrata pracy, niebezpieczna choroba albo nawet i późniejsza bezmyślność, jeśli zaciąga się kolejne kredyty albo bierze krótkoterminowe pożyczki, mogą sprawić, że zadłużenie dojdzie do ogromnych rozmiarów. Wówczas to pojawia się pytanie, jak pozbyć się długów, zwłaszcza że zaległości zostają umieszczone w Krajowym Rejestrze Długów, co powoduje, że nie można zaciągnąć kolejnej pożyczki i nie można wobec tego spłacić miesięcznych zobowiązań. Po jakimś czasie można już tylko zapytać nie o to, jak pozbyć się długów, ale o to, jak się pozbyć komornika, bowiem zobowiązania dłużnicze trafiają w końcu pod egzekucję komorniczą. Oczywiście zawsze jest jakieś wyjście z kłopotów, można starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, można też zainteresować się tym, jak rozłożyć dług u komornika na raty itp. O ile tym ostatnim rozwiązaniem zaraz się zajmiemy, dając wskazówki, jak rozłożyć dług u komornika na raty, o tyle na temat innych rozwiązań warto zawsze zaczerpnąć wiadomości w jakimś sprawdzonym i pewnym źródle. Takim miejscem, gdzie warto, a nawet trzeba starać się o pomoc, jest dobre biuro antywindykacyjne. W Wrocławiu renomowana Kancelaria Antywindykacyjna mieści się przy ulicy Rybackiej 7. Z jej usług korzystają ci wszyscy, którzy starają się o wyrok upadłości konsumenckiej, zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, ci, którzy potrzebują pomocy w zakresie sporów procesowych z firmami windykacyjnymi, starają się o oddłużenie lokali komunalnych itp. Oczywiście pracownicy wrocławskiego biura antywindykacyjnego mogą również kierować procesem rozkładania długów, mogą podpowiedzieć, jak rozłożyć dług u komornika na raty. Zamiast więc kombinować, jak się pozbyć komornika, warto może dowiedzieć się, jak o te raty się postarać.

 

Jak rozłożyć dług komornika na raty?

 

Warto zadać sobie od razu to pytanie, czy można starać się o rozłożenie długów na raty. Cóż, trzeba powiedzieć, że egzekutor nie posiada uprawnień, które pozwalałyby mu na podjęcie samodzielnej decyzji. Oczywiście w takim wypadku, nie należy od razu myśleć, jak się pozbyć komornika, wystarczy po prostu podjąć próbę uzyskania nowych warunków spłaty zadłużenia z pośrednictwem komornika. Tak więc, zamiast kombinować, jak pozbyć się długów, trzeba przede wszystkim sporządzić pismo, w którym będzie zawarta prośba o rozłożenie długu na raty. Najlepiej oczywiście takie pismo uargumentować zgodnie z prawdą, czyli podać wszystkie te argumenty potwierdzające to, że sytuacja materialna i życiowa dłużnika jest tragiczna, że nie może on wobec tego wywiązać się w terminie ze swoich zobowiązań. Jak rozłożyć dług u komornika na raty? W taki sposób, by pismo z prośbą o rozciągnięcie spłat w czasie dotarło do wierzyciela, który musi się do takiej prośby ustosunkować. Komornik nie jest więc w żadnej takiej sprawie stroną, dlatego też wszystkie jego działania są uwarunkowane kierownictwem wierzyciela. Jeśli więc komornik podjąłby jakiekolwiek działania mające na celu rozłożenie długu na raty, a wierzyciel zawnioskuje o to, by dług został spłacony w dotychczas ustalony sposób, komornik musi podporządkować się woli wierzyciela. Jak widać, sprawa nie jest prosta i tak naprawdę wszystko opiera się o dobrą wolę wierzyciela. Pytanie o to, jak się pozbyć komornika, jak pozbyć się długów, pojawiają się najczęściej wtedy, gdy jest już bardzo późno i wykonywanie postanowień komorniczych weszło w życie. Dlatego też tak ważna jest wiedza na temat, jak rozłożyć dług na raty, dzięki której możliwe staje się swobodniejsze znoszenie obciążenia zadłużeniem. Powiedzieliśmy, że koniecznie trzeba wypełnić wniosek o rozłożenie długów. Konieczne jest umieszczenie w nim danych osobowych, podanie adresu zamieszkania, numeru telefonu, numeru PESEL, określenie całkowitej kwoty zadłużenia oraz wskazanie wszystkich wierzycieli. Warto także, formułując propozycję ugody, wyjść z propozycją rat o takiej samej wysokości oraz wskazać na przyczyny starania się o rozłożenie długu na raty.