Ile komornik może zabrać z pensji minimalnej?

Ile komornik może zabrać z pensji minimalnej?

le komornik może zabrać z pensji minimalnej? To pytanie w ostatnim roku padało znacznie częściej niż do tej pory, ze względu na kryzys wywołany epidemią COVID-19. Jak powszechnie wiadomo, komornik może zająć pensję pracownika. Czy komornik może zabrać najniższą krajową? Ile może zabrać komornik z najniższej krajowej?

Masz wątpliwości? Przeczytaj artykuł lub skontaktuj się z fachowcami, którzy rozwiążą Twój problem.

 

Najniższa krajowa a komornik – zajęcie wynagrodzenia

 

Zgodnie z Kodeksem Pracy wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach wspomnianego kodeksu. W takim przypadku komornik ma obowiązek przesłać odpis zajęcia komorniczego do pracownika i do pracodawcy. Ile wynosi kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę? Czy wiesz ile komornik może zabrać z pensji minimalnej?

 

Ile komornik może zabrać z pensji minimalnej?

 

Minimalne wynagrodzenie jest wolne od zajęcia komorniczego. Co za tym idzie, kwota zajęcia komorniczego jest zależna od wysokości płacy minimalnej, której komornik nie może zająć. Jeżeli Twoja pensja jest zagrożona zajęciem komorniczym, a przy tym jesteś zatrudniony na umowę o pracę i zarabiasz najniższą krajową – komornik nie może dokonać nawet najmniejszego potrącenia z tej kwoty. Jedyny wyjątek stanowią zajęcia alimentacyjne.

Oprócz kwoty, którą komornik musi pozostawić do Twojej dyspozycji, istnieje także maksymalny próg zajęcia wynagrodzenia wyższego niż płaca minimalna. Najwyższe kwoty, jakie może zająć komornik to:

  • 60% wynagrodzenia miesięcznego w przypadku długów alimentacyjnych
  • 50% wynagrodzenia miesięcznego dla pozostałych dłużników

Każda sytuacja jest wyjątkowa i nie należy jej uogólniać, nie każdy dłużnik niealimentacyjny doświadczy zajęcia połowy pensji. Komornik może zająć najwyższą kwotę jeżeli dłużnik zarabia miesięcznie na umowie o pracę więcej niż 5300 zł brutto (dane na rok 2020). W przypadku pozostałych dłużników komornik może zająć jedynie tę kwotę, która wykracza ponad minimalne wynagrodzenie.

 

Najniższa krajowa a komornik – obowiązki pracodawcy

 

Jeśli już komornik zajmie Twoje wynagrodzenie, również pracodawca będzie miał z tego powodu rozliczne problemy. Przede wszystkim będzie musiał dopełnić szeregu formalności. Komornik wyśle do Twojego pracodawcy pisma o zajęciu Twojego wynagrodzenia, powołując się przy tym na wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę poufności.

Organ egzekucyjny wezwie Twojego pracodawcę do niewypłacania zajętej części wynagrodzenia i przekazania jej komornikowi aż do pełnego pokrycia egzekwowanych należności.

W takiej sytuacji Twój pracodawca będzie miał 7 dni roboczych na przekazanie komornikowi następujących informacji:

  • informacje o utrudnieniach powodujących, że wynagrodzenie nie może zostać przekazane komornikowi (np. jest zajęte przez innego komornika lub organ egzekucyjny)
  • o ustalonej kwocie zajęcia wynagrodzenia i terminach jej przekazywania
  • o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia przez pracownika za okres 3 miesięcy poprzedzających zajęcie

Niedopełnienie powyższych formalności, grozi karą grzywny w wysokości 5000 zł. Kara może być ponawiana, jeżeli pracodawca po raz kolejny uchyli się od obowiązku informacyjnego. A jak to wygląda w przypadku najniższego wynagrodzenia, ile może zabrać komornik z najniższej krajowej?

 

Najniższa krajowa a komornik – podsumowanie

 

Jeśli zarabiasz najniższą krajową, a komornik grozi zajęciem Twojego wynagrodzenia, w praktyce nie może tego zrobić. Tak, jak nadmieniono w artykule, kwotę wolną od potrąceń ustala się w zależności od płacy minimalnej. Jeżeli zarabiasz najniższą krajową i nie ciążą na Tobie długi alimentacyjne, komornik nie może zająć Twojego wynagrodzenia. Nie oznacza to jednak zaniechania  prób egzekwowania długów, ponieważ zostaną one przeprowadzone z innych części Twojego majątku.

Jeżeli krąży nad Tobą widmo komornika, warto skontaktować się z Kancelarią Centralnego Biura Antywindykacyjnego. Nasi specjaliści udzielą Ci potrzebnego wsparcia, udzielą wszelkich potrzebnych informacji i pomogą wypracować najlepsze rozwiązania. Dzięki rozmowie z doradcą poznasz swoje prawa i możliwości. Zamiast przechodzić samodzielnie przez liczne formalności, zyskasz pomoc specjalistów, którzy pomogą Ci przetrwać ten trudny czas.