Jak długo komornik może prowadzić egzekucję?

Jak długo komornik może prowadzić egzekucję?

Często na forach internetowych skupiających różnego typu dłużników pojawia się pytanie, jak długo komornik może prowadzić egzekucję. W tej kwestii nie mamy pocieszających wieści, co nie znaczy, że problemów z komornikiem nie da się rozwiązać.

Długi majątkowe przedawniają się po upływie 6 lat. Oznacza to, że jeśli wierzyciel uzyska prawomocny wyrok sądu, tzw. tytuł egzekucyjny, lub przed sądem zostanie zawarta ugoda, ma 6 lat, by wszcząć procedurę egzekucyjną, nie musi wszczynać jej natychmiast. Tytuł egzekucyjny zazwyczaj zawiera:

–  wyraźne oznaczenie dłużnika i wierzyciela,

– precyzyjne określenie świadczenia,

–  warunki, od których zależy spełnienie świadczenia,

– informacje o ograniczeniu odpowiedzialności dotyczącej dłużnika,

– termin, do którego wierzyciel może wystąpić do sadu o nadanie klauzuli wykonalności.

To otwarte pole dla dłużnika, bo może on próbować spłacić dług, zanim naliczone zostaną odsetki komornicze. Warto, zamiast zastanawiać się jak długo komornik może prowadzić egzekucję, na tym etapie do niej nie dopuścić. Jeśli nie potrafimy sami uporać się z długiem, kancelarie prawne specjalizujące się w sprawach dłużników pomogą nam w tym za o wiele mniejsze pieniądze, niż wyniosą odsetki dla komornika.

Jak długo komornik może prowadzić egzekucję i kiedy zaczyna?

Komornik może prowadzić postępowanie egzekucyjne tylko wówczas, gdy posiada wobec dłużnika tzw. tytuł egzekucyjny, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności i gdy wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie procesu egzekucyjnego. Podstawą jego działań oprócz wniosku wierzyciela jest zazwyczaj:

– prawomocne orzeczenie sądu z klauzulą natychmiastowej wykonalności lub ugoda zawarta przed sądem;

– prawomocne orzeczenie referendarza sądowego z klauzulą natychmiastowej wykonalności;

– akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekbankowy tytuł egzekucyjny,

– inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustaw szczególnych wykonywane są poprzez egzekucję sądową.

W celu odzyskania należności komornik może:

– sprzedać ruchomości i nieruchomości dłużnika

–  zająć jego konta bankowe, wierzytelności i inne prawa majątkowe,

– zajęć jego wynagrodzenie za wykonywaną prace (w wysokości dozwolonej przez prawo),

emeryturę itp.

Na tym etapie sprawa długu zaczyna być już uciążliwa. Nawet jeśli wyjedziemy za granicę, mając nadzieje, że komornik nie zajmie naszego konta w obcym banku, urzędnik ten może zwrócić się bezpośrednio do pracodawcy, jeśli jest nim polska firma. W przypadku firmy zagranicznej zrobić tego nie może, ale widmo długi nadal nad nami wisi, a komornik ma prawo zając wszystkie nasze ruchomości i nieruchomości pozostawione w kraju. Poza tym z biegiem czasu nasze długi rosną.

Jak długo komornik może prowadzić egzekucję? – teoretycznie do końca.

Pamiętajmy, że jeśli nawet postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone z powodu niemożności wyegzekwowania długu, czas przedawnienia długu zaczyna być liczony na nowo. Wierzyciel ma więc znowu 6 lat, by na nowo wszcząć egzekucje. I teoretycznie może to robić bez przerwy, obciążając nas kosztami tych postępowań – zależy to tylko od jego determinacji. W przypadku naszej śmierci nasze długi odziedzicza zaś nasze dzieci, chyba że przyjmą spadek do wysokości zobowiązań. Czy naprawdę warto pozostać dłużnikiem nawet po śmierci?

Rozważania, jak długo komornik może prowadzić egzekucję? Powinny uzmysłowić jedno – windykację komorniczą może przerwać albo ogłoszenie upadłości konsumenckiej, albo spłata długu, albo ugoda z wierzycielem. Radzimy skorzystać z pomocy prawników i wybrać te trzecią opcję – im prędzej to zrobimy, tym lepiej dla nas. Rozwiej wątpliwości, czekamy na Twój kontakt.