Jak długo widnieje wpis w KRD i kto jest nim zagrożony?

Jak długo widnieje wpis w KRD i kto jest nim zagrożony?

Skrót KRD oznacza Krajowy Rejestr Dłużników, który jest po prostu ogromną bazą dłużników działającą w Polsce. Taka baza to nic innego jak zgromadzenie danych o wszystkich zobowiązaniach finansowych osób fizycznych i firm, które to uległy przedawnieniu. Wszyscy zadłużeni Polacy są oczywiście zainteresowani tym, jak sprawdzić, czy jest się w KRD, jak długo widnieje wpis w KRD, kiedy zostaje on usunięty itp. Zanim odpowiemy na te pytania, zanim podpowiemy, jak długo widnieje wpis w KRD, powiedzmy, w jakiej sytuacji ktoś jest zagrożony wpisem do KRD, kiedy taki wpis może zostać dokonany. 

 

Czym jest baza dłużników?

 

Warto wiedzieć, że cała baza dłużników tworzy się w oparciu o dane pochodzące z sektora finansowego, handlu, administracji itd. Wszystko to świadczy tylko o tym, że do takiej bazy może być wpisany każdy dłużnik, który zalega ze spłatami jakichkolwiek pieniędzy. W bazie znajdują się osoby zadłużone, które nie wywiązują się z zobowiązań płatniczych alimentacyjnych, kredytowych, takie osoby, które nie płacą za prąd, posiadające nieopłacone faktury, mandaty, raty na zakup sprzętu RTV i AGD itp. Co ciekawe, wiele osób nawet nie wie, że trafiło do bazy dłużników, czego powodem są tzw. pożyczki na skradziony dowód tożsamości, i dopiero w momencie próby zaciągania przez nich pożyczki, chęci wzięcia kredytu, dowiadują się o tym, że są zarejestrowane w bazie osób zadłużonych. Wtedy to właśnie zadają sobie pytanie o to, jak długo widnieje wpis w KRD. 

 

Regulacje prawne obowiązujące przy wpisywaniu do KRD

 

Negatywny zapis w bazie KRD oczywiście znacznie obniża zdolność kredytową danej osoby, dlatego też często nie ma ona szans na otrzymanie kredytu w banku tak długo, jak długo widnieje wpis w KRD. Jedynym rozwiązaniem dla takich zadłużonych osób jest wtedy wzięcie pożyczki bez możliwości sprawdzania danych w bazach KRD, ERIF czy BIK. Bardzo często zainteresowani tematem, pytający o to, jak długo widnieje wpis w KRD, chcą wiedzieć, jaki czas opóźnienia w spłacie brany jest pod uwagę przy wpisywaniu do KRD. Otóż baza ta gromadzi informacje o zaległościach płatniczych, których opóźnienie w spłacie przekroczyło termin sześćdziesięciu dni. Trzeba pamiętać o tym, że nie jest możliwe wpisanie do bazy KRD bez wcześniejszego powiadomienia o tym dłużnika. Prawo reguluje to w ten sposób, że na trzydzieści dni przed wpisaniem dłużnika do bazy KRD, wierzyciel ma obowiązek przesłanie dłużnikowi listu z wezwaniem do zapłaty. List taki musi także zawierać pouczenie o tym, że w przypadku nieuiszczenia zaległej wpłaty, dłużnik zostanie wpisany do bazy KRD. Warto wiedzieć, że minimalna wysokość przeterminowanego zobowiązania wynosi 200 złotych, a w przypadku firm jest to kwota rzędu 500 złotych.

 

Jak długo widnieje wpis w KRD?

 

Przejdźmy teraz już do pytania głównego: jak długo widnieje wpis w KRD? Oczywistą sprawą jest, że wpis może zostać usunięty po spłacie zadłużenia. Kiedy wymagane pieniądze zostaną już przekazane wierzycielowi, powinien on w ciągu 14 dni od otrzymania pieniędzy poinformować o tym i złożyć wniosek, na podstawie którego wpis dłużnika z bazy zostanie usunięty. Jeżeli wierzyciel nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, dłużnik powinien zwrócić się w tej sprawie do KRD. W przypadku gdy wierzyciel nie odniesie się do wniosku dłużnika, wpis zostanie już po 14 dniach automatyczne usunięty. Warto też wiedzieć, pytając o to, jak długo widnieje wpis w KRD, że skreślenie z listy w bazie może nastąpić w wyniku zbycia należności. Gdy wierzyciel sprzedał dług, zaś nowy nabywca nie zaktualizował danych w bazie, po 14 dniach wpis o długi zostaje z bazy usunięty. Jak długo widnieje wpis w KRD? Na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź, którą podsuwa nam polskie prawo.

Otóż dane zadłużonego znikają z bazy, jeśli upłyną trzy lata od ostatniej aktualizacji oraz nie później niż po upływie 10 lat od momentu zgłoszenia zadłużenia przez wierzyciela. Na koniec warto dodać, że w przypadku różnego rodzaju problemów z zadłużeniem, w przypadku chęci usunięcia wpisu z bazy KRD, zawsze można zgłosić się o pomoc do biura antywindykacyjnego. We Wrocławiu takie renomowane Centralne Biuro Antywindykacyjne znajduje się przy ulicy Rybackiej 7. Kontakt z kancelarią możliwy jest przez cały czas, zarówno telefoniczny, jak i e-mailowy. Wykwalifikowani pracownicy tego biura pomagają w oddłużaniu, reprezentują dłużników przed sądami i dbają o jak najlepsze rozwiązania prawne dla osób będących w kłopotach finansowych.

Jak wynika z powyższych naszych ustaleń, wpis w KRD może ulec likwidacji po trzech latach od aktualizacji i nie później niż po dziesięciu latach od chwili zgłoszenia zaciągnięcia długu. Oczywiście najlepiej jest, jeśli taki wpis w ogóle się nie pojawi w bazie dłużników, ale o to musi już dbać każdy, kto decyduje się na wzięcie kredytu czy też jakiejkolwiek innej pożyczki.