Jak zatrzymać odsetki u komornika?

Jak zatrzymać odsetki u komornika?

Osoby uwikłane w długi komornicze, często zadają pytanie, jak zatrzymać odsetki u komornika. Teoretycznie jest to możliwe, ale wymaga zgody wierzyciela. A dłużnik nie zawsze potrafi skutecznie zatrzymać spirali zadłużenia. Radzimy, jak to skutecznie zrobić.

Gdy grozi nam postępowanie egzekucyjne, należy zrobić wszystko, by do niego nie doszło. Niestety, w wielu wypadkach jest to trudne – dług jest na tyle duży, że nas przerasta, a rodzina i przyjaciele nie są w stanie nam pomóc. O tym, że wisi nad nami widmo komornika, dowiadujemy się zazwyczaj z pisma od firmy windykacyjnej. Informuje nas ona o wysokości zadłużenia i wyznacza ostateczny termin zapłaty. Warto nie przegapić tego momentu i zareagować, bo możemy jeszcze skorzystać z ostatniej szansy – windykacji polubownej. Najgorsze, co możemy zrobić, to nie odpowiedzieć na pismo i schować głowę w piasek.

Czym jest ugoda pozasądowa?

Aby uniknąć przekazania sprawy do sądu i komornika, należy zawrzeć z wierzycielem ugodę pozasądową – zobowiązujemy się na piśmie, że będziemy spłacali nasze zadłużenie w ratach i zrobimy to w określonym czasie. Takie decyzje powinny być podejmowane szybko i łączyć się z określonymi działaniami – sprzedażą samochodu na poczet długu, zmianą pracy na lepiej płatną, wyjazdem za granicę, by uzyskać wyższe zarobki. Lepiej zapłacić dług w takiej postaci, do jakiej on urósł, niż czekać, aż powiększy się o odsetki komornicze. Aby zdać sobie sprawę, co nam grozi, jeśli zbagatelizujemy ten etap, warto sprawdzić odsetki komornicze kalkulator – zobrazuje nam on, jak szybko narastają odsetki komornicze i jak korzystne jest dla nas zatrzymanie sprawy na tym etapie. Ugoda powinna zawierać:

  • szczegółowe określenie, zobowiązania, jakiego dotyczy,
  • określenie wierzytelności potwierdzone dokumentami,
  • określenie sposobu uregulowania zobowiązania oraz wszelkich ustępstw ze strony wierzyciela – np. zmniejszenie długu o należne odsetki umowne lub ustawowe,
  • zawarcie klauzuli ochronnej dla dłużnika – to po prostu sformułowanie, że ugoda reguluje wszystkie roszczenia stron związane z tym konkretnym zobowiązaniem.

Jak zatrzymać odsetki u komornika, gdy dług trafił do sądu?

Niestety, wielu dłużników przegapia ten moment. Decyzję o tym, że sprawa niespłaconego długu została przejęta przez komornika, decyduje sąd na podstawie przekazanych przez wierzyciela dokumentów i uznaniu zasadności zadłużenia. Na tym etapie nadal można zawrzeć ugodę z wierzycielem, jednak do wymienionych wyżej punktów należy dodać jeszcze jeden – pisemne zobowiązanie się wierzyciela, że wycofuje pozew w sprawie długu. 

Często jednak wierzyciel nie chce zawrzeć ugody pozasądowej, bo na przykład nam nie ufa. Wtedy należy dążyć do zawarcia ugody sądowej. Znów warto podkreślić, że zawarcie takiej ugody jest korzystniejsze, bo do długu nie będą doliczane odsetki komornicze. Na tym etapie wskazana jest pomoc prawna – na rynku działa wiele firm, które wyspecjalizowane są w negocjacjach w sprawie zadłużenia i potrafią wynegocjować warunki, które będą możliwie najkorzystniejsze dla dłużnika. Firma taka będzie reprezentować nas w sądzie po to, by doprowadzić w negocjacjach do wycofania pozwu i zobowiązania się przez wierzyciela, że nie będzie mógł skutecznie wnieść do sądu kolejnego pozwu. Nasz prawnik powinien również wynegocjować, że każda ze stron opłaci koszty procesu za siebie. Treść porozumienia powinna trafić do protokołu rozprawy wraz z podpisami obu stron.

Jak zatrzymać odsetki u komornika, gdy dług trafił do windykacji komorniczej?

Jeśli nie zdołaliśmy zatrzymać sprawy naszego długu na wcześniejszych etapach i trafiła ona do komornika, warto sprawdzić stan naszego zadłużenia na obecnym etapie i przeanalizować odsetki komornicze kalkulator. Ponieważ komornik ma prawo do zajęcia części naszego wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem minimalnym, które w 2021 roku wynosi 2800 brutto, czyli 2062 na rękę. Z takiej kwoty trudno żyć, a należy pamiętać, że odsetki komornicze narastają z każdym miesiącem i nasz dług może bardzo szybko urosnąć. Z pomocą kancelarii prawnej powinniśmy więc wnioskować o zawieszenie, a najlepiej umorzenie egzekucji komorniczej, bo wtedy przestaną być naliczane koszty egzekucyjne. Tu niezbędna jest pomoc dobrej firmy antywindykacyjnej, która zatrudnia prawników specjalizujących się w tego typu negocjacjach. Bo sami możemy nie tylko nie wiedzieć, jak zatrzymać odsetki u komornika, ale również możemy nie być w stanie skutecznie zatrzymać egzekucji.

Chcesz poznać więcej informacji? Czekamy na Twój kontakt!