Kto dziedziczy długi po rodzicach?

Kto dziedziczy długi po rodzicach?

Dla większości ludzi śmierć rodzica, czy to matki, czy też ojca, jest dość traumatycznym przeżyciem, które pozostawia w psychice trwały ślad. Człowiek w tak ciężkim okresie straty najbliższej osoby musi ponadto borykać się ze sprawami urzędowymi, które związane są ze śmiercią rodzica. Trzeba bowiem dopilnować wszystkich formalności, jakie są potrzebne do tego, by mógł odbyć się pogrzeb itd. Trzeba również uregulować sprawy spadkowe. A tutaj może się zdarzyć, że w spadku po zmarłym rodzicu można otrzymać nie tylko dom, samochód, gotówkę itp. , ale również pokaźne zadłużenie. Długi po rodzicach są bardzo częstym tematem rozmów prowadzonych na forach internetowych. Wiele osób jest zainteresowanych tym, jak wygląda dziedziczenie długów po ojcu, niejeden pyta, czy dziedziczenie długów po rodzicach jest nieodwracalne, co zrobić, żeby długi rodziców nie przeszły na dzieci itp. Zanim odpowiemy na te pytania bardziej szczegółowe, ustalmy, kto dziedziczy długi w ogóle, kto i po kim przejmuje długi? Dziedziczenie długów przez dzieci jest najczęściej spotykane, ale istnieje coś takiego jak kolejność dziedziczna, której teraz się dokładnie przyjrzymy. 

 

Kto dziedziczy długi po rodzicach? 

 

Otóż w prawie polskim przyjmuje się, że jeśli zmarły przed śmiercią nie spisał testamentu i nie zostawił go dla innych, spadek jest przejmowany w oparciu o dziedziczenie ustawowe. Tutaj należy wyróżnić cztery grupy dziedziczne. A więc kto dziedziczy długi, w jakiej kolejności? W pierwszej grupie znajdują się dzieci zmarłego i małżonek, a także zstępni dzieci, jeżeli zaistnieje sytuacja, że dzieci nie żyją. W grupie drugiej znajdują się małżonek, rodzice oraz rodzeństwo, a jeśli jedno z rodziców nie żyje, to zstępni rodzeństwa. W trzeciej grupie są dziadkowie oraz ich zstępni i pasierbowie, a w grupie czwartej gmina albo Skarb Państwa. Na pytanie o to, kto dziedziczy długi, można więc odpowiedzieć,mając na uwadze ten podział na cztery grupy dziedziczne. Oczywiście najczęstszym przypadkiem jest dziedziczenie długów przez dzieci, kiedy to długi po rodzicach przechodzą bezpośrednio na potomków.

 

Dziedziczenie długów przez dzieci 

 

Dziedziczenie długów po rodzicach odbywa się zgodnie z przepisami zawartymi w polskim prawie, a więc na przykład dziedziczenie długów po ojcu ma miejsce z chwilą nabycia spadku przez dzieci w momencie śmierci spadkodawcy. Należy zaznaczyć, iż to przejęcie nie jest definitywne, i w przypadku, gdy następuje dziedziczenie długów przez dzieci wraz ze spadkiem, sukcesor, spadkobierca ( dzieci właśnie), w ciągu 6 miesięcy od dnia, kiedy to dowiedział się o śmierci spadkodawcy lub zapoznał się z testamentem, posiada możliwość wzięcia spadku z całym dobrodziejstwem inwentarza. Takie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza pociąga za sobą fakt złożenia przez sukcesora oświadczenia z podpisem poświadczonym przez notariusza. W taki właśnie sposób odbywa się dziedziczenie długów po rodzicach, gdy przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza odbywa się ze świadomością, że spadkobierca ponosi ograniczoną odpowiedzialność za zaciągnięte długi finansowe i ponosi odpowiedzialność za spadkowe długi jedynie co do wartości aktywów w majątku.

 

Co zrobić, żeby długi rodziców nie przeszły na dzieci?

 

Wiele osób mających dylemat związany z przyjęciem spadku z długami pyta wprost: co zrobić, żeby długi rodziców nie przeszły na dzieci? Długi po rodzicach zawsze są sprawą trudną, a przyjęcie ich w jakiś sposób komplikuje życie pomimo otrzymania w spadku wielu materialnych rzeczy, które mają wysoką wartość. Jednakże ci niezdecydowani, dla których dziedziczenie długów po ojcu czy matce stanowi problem, mają możliwości wyjścia z sytuacji. Spadek można bowiem przyjąć w całości albo można go w całości odrzucić, lub, o czym już wspominaliśmy, przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza. Przed podjęciem decyzji, pytając o to, co zrobić, żeby długi rodziców nie przeszły na dzieci, zawsze można skorzystać z porady prawników.

Sprawami zadłużenia zajmuje się biuro antywindykacyjne. We Wrocławiu Centralne Biuro Antywindykacyjne znajduje się przy ulicy Rybackiej 7. Prawnicy biura zajmują się sprawami dłużników, więc wszyscy ci, którzy zadłużenie przyjmują razem ze spadkiem, mogą poszukać tutaj pomocy i wsparcia, jeśli tylko pojawią się problemy dotyczące regulacji prawnych dotyczących spraw spadkowych. Kontakt z biurem można nawiązać drogą telefoniczną albo e-mailową. Dane teleadresowe znajdują się na stronie internetowej Centralnego Biura Antywindykacyjnego. 

Powiedzieliśmy tutaj, kto dziedziczy długi, jakie osoby, o jakim stopniu pokrewieństwa ze zmarłym, daliśmy też wskazówkę co do tego, jak zachować się w sytuacji, gdy nie chce się spadku wraz z długiem przejmować. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto jednak zaczerpnąć porady dobrego prawnika, każdy bowiem przypadek jest indywidualny i należy go rozpatrywać z osobna.