Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nie oznacza to, że osoba taka nie mogła prowadzić wcześniej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzi się także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela (może ogłosić upadłość konsumencką)

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Pomagamy Państwu w kompleksowej obsłudze upadłości konsumenckiej, najpierw przygotowujemy dokumentację, następnie sporządzamy listę wierzycieli i ją zatwierdzamy, aż do postanowienia o umorzeniu należności upadłego