Oddłużanie gospodarstw rolnych

Oddłużanie gospodarstw rolnych

Potrzebujesz pomocy w oddłużaniu Twojego gospodarstwa rolnego? Skontaktuj się z nami!

 

Zadłużone gospodarstwo rolne generuje szereg problemów, które spędzają rolnikom sen z powiek i przyczyniają się do powolnego rozpadu świetnie do tej pory prosperującego biznesu. Zazwyczaj początki tej niekomfortowej sytuacji są obiecujące. Gospodarstwo prosperuje bardzo dobrze, rozwija się, dochody jakie generuje są duże, często tak dobre, iż zadowolony rolnik postanawia zainwestować w szereg przedsięwzięć, które, wg. jego planów i marzeń, mają mu zapewnić czysty zysk. Nowe pomysły, nowe plany i zamiary domagają się zakupu nowoczesnych maszyn, większej ilości ziemi, czasem wynajęcia ludzi. Wszystko to pociąga za sobą pobieranie nowych kredytów, które, bez względu na to, czy plany się powiodą, czy nie, trzeba będzie spłacać. O ile pewna ilość rolników  starając się o kredyt potrafi racjonalnie podchodzić do własnych potrzeb, dopuszczając też do siebie myśli, iż oddłużanie gospodarstw rolnych może być ich problemem, o tyle wielu z nich w ogóle się nad tym nie zastanawia i, myśląc życzeniowo, zaciąga ogromne pożyczki. Banki pieniądze pożyczają z łatwością, mają przecież zabezpieczenie w postaci hipoteki, którą stanowi ziemia, maszyny rolnicze itp., a rolnik upojony mocą, jakie czerpie z posiadanych pieniędzy, nie zważa na podszepty rozsądku hamującego jego dalekosiężne plany. Sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy pieniądze się kończą, gospodarstwo nie przynosi zamierzonych zysków i generuje straty. Raty trzeba spłacać, pieniędzy nie ma, zadłużenie rośnie. Co wtedy? Wtedy dopiero gospodarz zaczyna zastanawiać się nad tym, czym jest oddłużanie rolników, jak się o nie starać, co robić, aby pozyskać pieniądze na restrukturyzację gospodarstwa itp. Oddłużanie gospodarstw rolnych powinno oczywiście zacząć się od porządnej analizy dokonanej przez samego rolnika, analizy, która określi kondycję finansów i wskaże, co można zrobić już dziś, by zacząć wychodzić z długów. Oddłużanie gospodarstwa warto powierzyć jakiejś renomowanej kancelarii antywindykacyjnej. We Wrocławiu działa Centralne Biuro Antywindykacyjne, mające swoją siedzibę przy ulicy Rybackiej 7. Ta wrocławska kancelaria antywindykacyjna zajmuje się spornymi sprawami dotyczącymi pojedynczych osób i firm windykacyjnych, prowadzi  upadłościowe postępowania osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. Z pewnością w sposób profesjonalny poprowadzi więc proces oddłużenia gospodarstwa. 

 

Jak oddłużać gospodarstwo? 

 

Oddłużanie rolników jest sprawą dotyczącą banków i podmiotów biorących kredyt. To między nimi powinny zostać wypracowane dogodne warunki, które pozwoliłyby wyjść z patowej sytuacji z korzyścią dla każdej ze stron. Państwo polskie również ingeruje w problem, jakim jest oddłużanie gospodarstw rolnych. Do tej pory oddłużanie rolników odbywało się na mocy Prawa restrukturyzacyjnego. Jednak oddłużanie gospodarstw rolnych tym sposobem było dość skomplikowane, wymagało współpracy banku, a ten nie zawsze był na to gotowy. Od 2018 roku sytuacja zmieniła się na tyle, że oddłużanie rolników możliwe jest do przeprowadzenia o wiele szybciej i sprawniej. Nowa ustawa, która została w tym czasie wprowadzona, pozwala często na natychmiastową spłatę zadłużenia. Każdy rolnik, który prowadzi gospodarstwo rolne przynajmniej od trzech lat, może starać się o pomoc w restrukturyzacji, jeżeli stał się niewypłacalny lub jest zagrożony niewypłacalnością. Niestety oddłużanie gospodarstw rolnych nie może mieć miejsca wtedy, gdy znajdują się one w stanie likwidacji albo upadłości, bądź także wtedy, gdy już toczy się wobec nich postępowanie restrukturyzacyjne. Oddłużanie rolników może być zainicjowane poprzez zwrócenie się o pomoc do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Instytucja ta proponuje często rolnikom dopłaty do oprocentowania kredytu, jaki został przez bank udzielony. Taka dopłata  to ogromna pomoc, pozwalająca na spłatę istniejącego zadłużenia. ARiMR może także wyjść z propozycją udzielenia wybranemu rolnikowi pożyczki, która pozwoliłaby wyjść z zadłużenia. Oczywiście taka pożyczka byłaby przyznana na dogodnych warunkach, takich, by rolnik mógł przede wszystkim zająć się spłatą długu już istniejącego. Oddłużanie gospodarstw rolnych może być także przeprowadzane przy udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Instytucja ta jest w stanie udzielić gwarancji, która zabezpieczyłaby spłatę kredytu restrukturyzacyjnego, choć, i to powinien mieć na uwadze każdy rolnik starający się o pomoc, udziela jej, ustanawiając hipotekę na wybrane nieruchomości, które znajdują się w obrębie gospodarstwa. Oddłużanie rolników przez KOWR może także polegać na tym, że instytucja przejmie cały dług i spłaci go, pod tym jednak warunkiem, że całość własności gospodarstwa lub jego część zostanie przeniesiona na rzecz Skarbu Państwa. Pozytywem całej tej sytuacji jest fakt tego, iż rolnik zachowuje prawo pierwszeństwa do dzierżawy ziemi i gospodarstwa. Może także skorzystać z prawa pierwszeństwa do zakupu ziemi i gospodarstwa, gdy minie przynajmniej pięć lat od dnia przeniesienia jego własności na rzecz Skarbu Państwa.