Przedawnienie długu – komornik

Przedawnienie długu – komornik

Czy wiesz, z czym się wiąże przedawnienie długu? Niemal każdy dłużnik uwikłany w spiralę zadłużenia marzy o tym, że jego dług się przedawni. Warto jednak obiektywnie rozeznać naszą sytuację, bo czekając na przeterminowany dług, zazwyczaj znacznie go powiększamy.

Długi tak jak towary mają swój „okres przydatności do spożycia”. Dawniej było to 10 lat, ale od 2018 roku okres ten został skrócony do lat 6. Dotyczy to wszelkich roszczeń między osobami stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu lub prawomocną ugodą między dłużnikiem a wierzycielem. Paradoksalnie skrócenie terminu do 6 lat ma na celu zmobilizować dłużników do szybszego spłacania długów.

Jeśli jednak dotyczy to zobowiązań konsumentów wobec przedsiębiorców, a więc producentów lub usługodawców, termin ten wynosi zazwyczaj 3 lata, chyba że dotyczy to:

  • debetu na koncie bankowym (3 lata)
  • przejazdów bez ważnego biletu w komunikacji masowej (1 rok).

Przedawnione długi to nadal długi

Pamiętajmy jednak, że nie znaczy to, iż możemy się zaszyć na bezludnej wyspie i czekać, aż przeterminowany dług sam wyparuje. Nasz wierzyciel zazwyczaj pamięta o naszym długu z prostej przyczyny – uszczupla to jego dochody. Przedawniony dług będzie dla niego wymierną stratą finansową, więc zrobi wszystko, by wyegzekwować swoją należność.

Najlepiej widać to na przykładzie niezapłaconego biletu. Jedziemy na gapę, złapie nas „kanar”, a i wręczy nam nakaz zapłaty w określonym terminie. Jeśli odłożymy go na półkę i zapomnimy o nim, kilka miesięcy później otrzymamy wezwanie do zapłaty, a potem ostateczne wezwanie do zapłaty, w którym nasz dług zostanie powiększony o odsetki ustawowe. Jeśli nadal beztrosko będziemy bagatelizować ten problem, 100 zł kary zamieni się np. w 700 zł. Dlaczego? Bo przeterminowany dług wszedł w fazę windykacji, a to proces, który kosztuje, gdyż wymaga czyjejś pracy i czyjegoś czasu. Banalna kwota staje się dla nas kwotą uciążliwą, ale na tym etapie warto jak najprędzej ją zapłacić, bo dalsze zwlekanie to dalsze koszty.

Nie ma co liczyć na przedawnione długi

Pamiętajmy o tym, że bez względu na to, jakiego typu jest nasz dług, z chwilą gdy wierzyciel przekaże sprawę do sądu, termin jego przedawnienia wydłuża się do 6 lat. Dotyczy to nawet naszego banalnego biletu. Odsetki naliczane od naszego zobowiązania przedawniają się zaś po 3 latach od prawomocnego wyroku z nakazem zapłaty. W przypadku gdy sprawa trafi do komornika nasz przeterminowany dług znacznie wzrośnie, bo będzie powiększony o odsetki komornicze, które są znacznie większe od ustawowych. Znawcy tematu twierdzą, że przedawnienie długu u komornika sądowego jest bardzo trudne, teoretycznie wręcz niemożliwe. Nawet jeśli komornik nie jest w stanie wyegzekwować należności, a będzie to robił poprzez przejęcie dozwolonej przez prawo części naszej pensji, oraz zajęcie naszego majątku, i podejmie decyzję o umorzeniu egzekucji, zacznie obowiązywać nowy 6-letni okres przedawnienia długu.

Przedawnienie długu u komornika 2021

Hasło przedawnienie długu u komornika 2021 jest częstą frazą wpisywaną w wyszukiwarki internetowe, osób liczących na cud przedawnienia jest więc sporo. Uparci dłużnicy mogą się jednak bardzo się przeliczyć, licząc na swój spryt. Co więcej, powinni zdawać sobie sprawę, że przedawnione długi mają swoje konsekwencje: ich dane trafią do wszystkich funkcjonujących rejestrów zadłużonych, co uniemożliwi im wzięcie kredytu, kupno na raty pralki itp., a to znacznie utrudnia normalne życie.

Sposobem na przedawnione długi jest pomoc prawnika. Nawet taki problem jak przedawnienie długu u komornika sądowego można rozwiązać, ale poprzez negocjacje i wykazanie woli spłaty długu. Bo nasz dług wciąż narasta, więc warto w porę go zatrzymać, zanim całkowicie zrujnuje nasze życie. A ogłoszenie upadłości konsumenckiej to ostateczność, której powinniśmy unikać, bo wbrew pozorom nie jest ona szybkim rozwiązaniem. Pomoc prawna pozwoli nam zatrzymać ten destrukcyjny proces. Bo lepiej uporać się z samym długiem, niż liczyć na przedawnienie długu u komornika sądowego, do którego może nigdy nie dojść.

Masz pytania? Czekamy na kontakt!