Konto w zagranicznym banku a komornik – czy komornik może je zająć?

Konto w zagranicznym banku a komornik – czy komornik może je zająć?

Wiele osób zastanawia ściąganie długów za granicą. Dłużnicy często zadają sobie pytanie o to, czy komornik może zająć zagraniczne konto. Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Aby właściwie odpowiedzieć na to pytanie, należy zapytać: który komornik?

 

Konto w zagranicznym banku a komornik: czy polski komornik ma wpływ na zagraniczne konto?

 

Jak łatwo się domyślić, polski komornik może z zasady prowadzić swoje działania na terenie Polski. Jeśli dłużnik posiada konto w instytucji zarejestrowanej poza granicami naszego kraju, komornik nie będzie mógł go zająć. Zatem, jeżeli majątek dłużnika jest położony poza terytorium Polski, polski komornik nie może poprowadzić z niego egzekucji.

To jednak nie oznacza, że dłużnik posiadający konto zagraniczne będzie zwolniony ze spłaty zobowiązań. O ile polski komornik nie może zająć zagranicznego konta dłużnika, o tyle zagraniczny komornik może to zrobić. Jednak, aby do tego doszło, muszą być spełnione konkretne warunki. Jakie są to warunki i  jak wygląda ściąganie długów za granicą?

 

Konto w zagranicznym banku a komornik: jak wygląda ściąganie długów za granicą?

 

Zarówno dopuszczalność, jak i warunki przeprowadzenia egzekucji przeciwko polskiemu dłużnikowi z zagranicznego rachunku bankowego przez zagranicznego komornika, zależą od tego, gdzie został wydany wyrok i w jakim kraju znajduje się konto dłużnika. Na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej kwestię przeprowadzenia międzynarodowej egzekucji regulują przepisy unijne. Przewidują one możliwość przeprowadzenia egzekucji za granicą na podstawie wyroku wydanego przez polski sąd.

Sytuacja wygląda inaczej na terenie państw, które nie są członkami Unii Europejskiej. Wówczas możliwość przeprowadzenia egzekucji będzie zależała od treści umów międzynarodowych zawartych między Polską a danym krajem oraz od przepisów wewnętrznych kraju położenia majątku dłużnika. Zdarza się, że przeprowadzenie egzekucji nie będzie możliwe. 

 

Ściąganie długów za granicą – ważne rozróżnienia

 

Warto pamiętać o tym, że prowadzenie egzekucji z osobistego rachunku dłużnika, a czym innym egzekucja z rachunku odrębnego od dłużnika podmiotu posiadającego zdolność prawną. W takim zakresie sytuacja dłużnika i wierzyciela nie różni się od egzekucji przeprowadzonej na terenie naszego kraju i egzekucji międzynarodowej. Za przykład może posłużyć sytuacja, w której dłużnik jest jedynym członkiem zarządu spółki zagranicznej i posiada wszystkie udziały, w takim przypadku nie jest możliwe zajęcie rachunku bankowego należącego do tej spółki.

 

Ściąganie długów za granicą – Europejski Nakaz Zapłaty

 

Jeżeli dłużnik prowadzi działalność za granicą lub mieszka na terenie któregoś z krajów Unii Europejskiej, wierzyciel może skorzystać z procedury odzyskiwania długów za pomocą Europejskiego Nakazu Zapłaty. Jeżeli dłużnik nie złoży sprzeciwu, nakaz ten zostanie uprawomocniony w ciągu 30 dni i będzie respektowany przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Europejski Nakaz Zapłaty sprawia, że ściąganie długów za granicą, w obrębie krajów należących do Unii Europejskiej, jest znacznie łatwiejsze, niż w krajach nienależących do UE. Należy jednak zaznaczyć, że w każdym z opisywanych przypadków, ściąganie długów może zająć o wiele więcej czasu, niż w przypadku postępowań egzekucyjnych prowadzonych w obrębie naszego kraju.

 

Podsumowanie: Czy komornik może zająć konto zagraniczne?

 

Ściąganie długów za granicą jest dość czasochłonnym procesem. Polski komornik nie może zająć konta zagranicznego dłużnika, z tej prostej przyczyny, że zakres jego działań sprowadza się do terytorium naszego kraju. Nie oznacza to bynajmniej, że dług nie będzie ściągany. Zajęcie zagranicznego konta dłużnika może przeprowadzić komornik urzędujący w danym kraju, jednak aby tak się stało, muszą zostać spełnione wyżej określone warunki.

Jeżeli już masz nad sobą komornika i obawiasz się o swoje konto zagraniczne, skontaktuj się z Centralnym Biurem Antywindykacyjnym. W naszej Kancelarii pracują specjaliści pełni pasji i zaangażowania. Udzielimy Ci potrzebnego wsparcia i przedstawimy możliwe opcje działania.