Świadczenie rehabilitacyjne a komornik

Świadczenie rehabilitacyjne a komornik

Egzekucja komornicza zawsze generuje spory stres i mnóstwo nerwów. Pojawiają się bowiem obawy odnośnie tego, które źródła dochodów mogą zostać zajęte przez komornika i w jakiej wysokości. Warto zatem poznać uprawnienia komorników i znać przy tym swoje prawa. Tym razem prezentujemy kwestie związane ze świadczeniem rehabilitacyjnym. Dowiedz się, czy podlega ono egzekucji, a jeżeli tak to w jakiej wysokości. Zapraszamy do zapoznania się z przepisami prawa z tego zakresu.

 

Świadczenie rehabilitacyjne, a komornik – czy zajęcie jest możliwe?

 

W świetle prawa świadczenie rehabilitacyjne podlega egzekucji komorniczej. Przepisy w tej kwestii reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne muszą zatem liczyć się z tym, że w przypadku egzekucji komorniczej na ich konto będzie wpływała kwota pomniejszona o spłatę należności. Przepisy definiują jednak maksymalną wysokość wpływów, która może zostać pobrana na poczet zadłużenia i jest zależna od jego rodzaju. Komornicy w przypadku świadczenia rehabilitacyjnego mają możliwość zajmowania środków zarówno na poczet należności alimentacyjnych, jak i innych rodzajów zadłużeń.

 

Górna granica środków zajmowanych ze świadczenia rehabilitacyjnego

 

W przypadku pobierania należności z otrzymywanego świadczenia rehabilitacyjnego istnieją górne granice kwot, które mogą zostać pobrane. W przypadku długów alimentacyjnych w ramach egzekucji komorniczej można zająć maksymalnie do 60% wysokości świadczenia. W przypadku innych należności maksymalna wielkość zajęcia wynosi do 25% świadczenia. Nie ma zatem nigdy możliwości, aby w ramach egzekucji komornik pobrał całe świadczenie.

 

Komornik zgłasza postępowanie egzekucyjne do ZUS

 

W przypadku egzekucji komorniczej ze świadczenia rehabilitacyjnego dochodzi do zgłoszenia do ZUS. Komornik informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o prowadzonej wobec konkretnej osoby egzekucji. Na tej podstawie zakład na rachunek beneficjenta przelewa świadczenie pomniejszone o kwotę pobraną przez komornika. Beneficjenci otrzymują zatem na swój rachunek bankowy pozostałą kwotę, która nie jest już objęta zajęciem przez komornika.

 

Co w sytuacji, gdy świadczenie rehabilitacyjne to jedyne źródło dochodu?

 

W przypadku osób, dla których świadczenie rehabilitacyjne stanowi jedyne źródło dochodu warto rozważyć zgłoszenie się do komornika. Warto zgłosić się z wnioskiem o ograniczenie egzekucji z rachunku bankowego. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której dojdzie do podwójnego potrącenia środków otrzymywanych w ramach świadczenia. Wierzyciele mogą w ten sposób zabezpieczyć swoje interesy i uniknąć zajęcia dużej części środków otrzymywanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Świadczenie rehabilitacyjne, a komornik – warto skorzystać z wsparcia ekspertów

 

W przypadku prowadzonej egzekucji komorniczej w wielu przypadkach warto skorzystać z pomocy profesjonalistów z zakresu oddłużania. Wykwalifikowani prawnicy pomogą między innymi w sporządzeniu wniosku do komornika o ograniczenie egzekucji z rachunku bankowego i poinformują wierzyciela o jego prawach i możliwościach wyjścia z długów. Zagadnienie takie jak świadczenie rehabilitacyjne, a komornik będzie łatwiejsze do zrozumienia dzięki skorzystaniu z pomocy wykwalifikowanych ekspertów, którzy działają na rynku od długiego czasu.

 

Podsumowanie

 

Jak zatem widać świadczenia pieniężne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą podlegać egzekucji, która w przypadku długów alimentacyjnych będzie pochłaniała większość otrzymywanych środków. Skorzystanie z pomocy wykwalifikowanych prawników z naszego przedsiębiorstwa może jednak prowadzić do tego, że uda się uniknąć podwójnej egzekucji i pozwoli lepiej poznać uprawnienia komorników. Gwarantujemy rzetelność i bardzo profesjonalne wsparcie wszystkich osób, które wybiorą nasze usługi. Czekamy na Twój kontakt!