Upadłość firmy i co dalej?

Upadłość firmy i co dalej?

O ile temat upadłości konsumenckiej jest dość często poruszany na różnego rodzaju forach internetowych związanych z tematyką prawną, o tyle zagadnienie upadłości firmy pojawia się tam rzadziej, w związku z czym wielu przedsiębiorców nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że nie zawsze jest możliwe ogłoszenie upadłości i że proces ten jest uwarunkowany wieloma czynnikami, które albo pozwalają na ogłoszenie upadłości, albo ją blokują. Wielu zaś zainteresowanych tematem pyta wprost: upadłość konsumencka i co dalej? Pytanie to jest zasadne, ponieważ ogłoszenie upadłości pociąga za sobą inne działania, które wpływają na funkcjonowanie podmiotu starającego się o ogłoszenie bankructwa. Jak zawsze w takich przypadkach najlepszym wyjściem z sytuacji jest zgłoszenie się do odpowiednich osób, instytucji, które są w stanie pomóc w kłopotach finansowych, zajmują się prowadzeniem spraw upadłościowych, wyjaśniają sporne kwestie na linii dłużnik – wierzyciel itp. We Wrocławiu antywindykacyjną wszelkiego rodzaju zajmuje się Centralne Biuro Antywindykacyjne Kancelaria Antywindykacyjna mająca swoje lokum przy ulicy Rybackiej 7. Tutaj właśnie można starać się o wsparcie w procesie oddłużania. Ta wrocławska kancelaria zajmuje się oddłużaniem osób fizycznych i oddłużaniem firm, którego istotą jest postanowienie sądu o umorzeniu niespłaconych w trakcie postępowania upadłościowego należności. Jeżeli więc pojawiają się pytania: upadłość i co dalej, zawsze warto w takim przypadku zwrócić się po pomoc do biura antywindykacyjnego, które na pewno zaproponuje rozwiązanie adekwatne do poszczególnego przypadku. Tutaj warto zaś powiedzieć, powtarzając poniekąd to, co powiedzieliśmy już wcześniej, że nie zawsze jest możliwe ogłoszenie upadłości, nawet w przypadku, gdy firma nie posiada żadnych przychodów, zaś jej długi w dalszym ciągu narastają. Jaka więc jest przesłanka pozwalająca na to, by ogłosić upadłość firmy, a długi umorzyć? Jest nią przede wszystkim niewypłacalność firmy.

Upadłość firmy a długi

Co to znaczy, że firma jest niewypłacalna, jak motywować wniosek, mający sprawić, że zostanie ogłoszona upadłość firmy, a długi zostaną umorzone? Na pewno nie należy tego robić w przypadku, gdy ma miejsce tzw. niewypłacalność bieżąca, innymi słowy, kiedy tylko przez jakiś czas firma jest niewypłacalna, ale prognozy są korzystne, sugerują, że finanse za jakiś czas się znajdą. W takim wypadku nikt nie powinien zadawać pytania o upadłość firmy i co dalej robić, ale powinien po prostu czekać na odwrócenie tendencji spadkowej. Sąd zapewne oddali wniosek, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekroczyło 3 miesięcy, zaś suma zobowiązań, które nie zostały wykonane jest poniżej 10% bilansowej wartości przedsiębiorstwa dłużnika. O niewypłacalności długoterminowej można mówić dopiero po upływie 3 miesięcy, jeśli ma ona charakter trwały i powoduje ciągle negatywne konsekwencje dla danej firmy. Wówczas to można już starać się o to, by została ogłoszona upadłość firmy, a długi umorzone. Warto tutaj zaznaczyć także, iż ogłoszenie upadłości może mieć swoje rozwiązanie w tak zwanym postępowaniu na drodze układu naprawczego. O co tutaj chodzi? O to, że sąd może taki układ ogłosić, jeśli istnieją przesłanki mówiące, iż przedsiębiorstwo mogłoby działać dalej, ponieważ będzie w stanie lepiej zaspokoić wierzycieli, niż stałoby się, to gdy ogłoszona zostałaby w sposób tradycyjny upadłość firmy, a długi zostałyby umorzone także poza układem naprawczym. Jeżeli dłużnik będzie starał się w taki sposób rozwiązać sprawę zadłużenia przedsiębiorstwa, to musi liczyć się z tym, że choć zarządzanie majątkiem pozostaje w rękach właściciela formy, to i tak kontrolę nad nim sprawuje nadzorca sądowy. W przypadku rozwiązania tradycyjnego majątkiem dysponuje syndyk masy upadłościowej. Jeżeli więc już wiadomo, w jaki sposób ogłosić upadłość firmy i co dalej robić, trzeba po prostu czekać na rozwój postępowania sądowego, w którego czasie zadłużony może kontynuować działalność i w czasie którego jego przedsiębiorstwo musi wywiązać się z obowiązków, takich jak opłacenie składek ZUS oraz odprowadzenia do US wszelkich podatków.

Chcesz poznać więcej porad? Czekamy na Twój kontakt.