Upadłość konsumencka a alimenty

Upadłość konsumencka a alimenty

Nie wiesz jak pogodzić alimenty i upadłość konsumencką? Pomożemy Ci – KONTAKT.

 

Upadłość konsumencka a alimenty to temat bardzo żywy i raz po raz goszczący na różnego rodzaju forach internetowych, obecny na stronach kancelarii prawniczych i instytucji zajmujących się umarzeniem długów itp. Wiele osób pyta o to, czym jest upadłość konsumencka, a alimenty i problem ich spłacania pojawia się tuż zaraz po pytaniach o upadłość. Nie jest to dziwne, zważywszy na to, że dwie strony są zainteresowane takim tematem, ta, która alimenty musi wypłacać, i ta, która je przyjmuje. Rozwód pociąga za sobą często przykry dla mężczyzn obowiązek wywiązywania się z rodzicielskich zobowiązań. Jeśli sytuacja finansowa ojca i byłego męża jest stabilna, problemy nie występują, pieniądze są regularnie przekazywane na odpowiednio konto. Co innego, gdy ma miejsce upadłość konsumencka, a zaległe alimenty się nawarstwiają. Upadłość konsumencka ( alimenty są  tutaj oczywiście dodatkowym czynnikiem obciążającym osobę, której ona dotyczy) to redukcja albo też całkowite umorzenie zadłużenia czy innych zobowiązań finansowych, dotycząca konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Taka niewypłacalność powoduje, że dotknięty nią konsument nie jest w stanie wywiązać się z jakichkolwiek zobowiązań finansowych, brakuje mu środków, albo w ogóle ich nie ma, do tego, by móc się normalnie utrzymywać i spłacać w tym samym czasie jakieś pożyczki. Taka upadłość konsumencka (alimenty w tej chwili na razie pomijamy) zostaje ogłoszona przez sąd, który postępowanie wszczyna na wniosek zadłużonej osoby lub też wierzycieli.  A co dzieje się z chwilą, gdy ogłoszona została upadłość konsumencka, a zaległe alimenty są wciąż na głowie zadłużonego mężczyzny? Jakie przepisy regulują te bardzo istotne z punktu widzenia dłużnika i osoby pobierającej świadczenia alimentacyjne zagadnienia? Od razu trzeba tutaj powiedzieć, że każdy, kogo dotknęła upadłość konsumencka, a alimenty płacił do tej pory, powinien płacić je nadal. Czy będzie jednak musiał to robić z chwilą sądowego ogłoszenia upadłości? Jak tę zależność płacenia alimentów od upadłości konsumenckiej określa polskie prawo? Odpowiedzi na takie pytania oraz pomocy prawnej w zakresie tematu upadłości konsumenckiej a alimentów warto poszukać w Kancelarii Antywindykacyjne. W zakresie jej obowiązków znajdują się czynności antywindykacyjne oraz wszelkiego rodzaju zadania mające na celu uregulowanie spraw związanych z upadłością konsumencką klienta. Taka Kancelaria Andywidykacyjna znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Rybackiej 7. Warto się tam udać, gdy pojawiają się problemy z płaceniem alimentów w trakcie ogłaszania upadłości konsumenckiej. 

 

Upadłość konsumencka a alimenty. Regulacje prawne 

 

Matki samotnie wychowujące dzieci po rozwodzie nie muszą się niczego obawiać. O ile większość zobowiązań finansowych dłużników jest umarzana w przypadku bankructwa, o tyle świadczenia alimentacyjne pozostają. Nie ma więc takiej możliwości, by upadłość konsumencka alimenty wyłączała z obowiązkowych świadczeń na rzecz kogoś, komu zostały przyznane. Dlatego też zarówno dzieci, które sądownie otrzymały alimenty, jak i rodzic, które je wychowuje, mogą czuć się pewnie. Nie może zaś czuć się pewnie ojciec i były małżonek, którego dotknęła upadłość konsumencka, a alimenty musi płacić dalej. Nie zawsze bowiem może tego dokonać, zwłaszcza wtedy, gdy jego sytuacja finansowa jest po prostu tragiczna. Na szczęście po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zmienia się wypłacający. To już nie były mąż albo żona będzie je wypłacać, ale syndyk masy upadłościowej. Będzie on co miesiąc, regularnie, wypłacał należną kwotę osobom uprawnionym do otrzymywania alimentów. A jak ma się rzecz wtedy, gdy następuje upadłość konsumencka, a zaległe alimenty są na koncie dłużnika? W takim przypadku sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Dlatego też w sytuacji, gdy zadłużona osoba na długo przed ogłoszeniem upadłości nie uiszczała w przewidzianym do tego terminie alimentacyjnych wpłat pieniężnych lub w ogóle pieniędzy nie wpłacała, co spowodowało powstanie zadłużenia wobec osoby uprawnionej do przyjmowania pieniędzy, to odzyskanie takich zaległych pieniędzy najczęściej może nastąpić na skutek orzeczenia sądu. Strona pokrzywdzona, czyli ta, w stosunku do której narosło zadłużenie, musi zwrócić się do sądu, poinformować o powstaniu długu i określić, jaka jest wysokość tego długu. Takie roszczenia, mające na celu odzyskanie pieniędzy z alimentów, są przez sądy traktowane priorytetowo, ponieważ sprawa dotyczy tutaj pierwszej kategorii zaspokajania zobowiązań w upadłościowym postępowaniu. Dlatego też każdy człowiek, który płaci alimenty, powinien mieć przeświadczenie, że z chwilą, kiedy następuje upadłość konsumencka, alimenty pozostają do zapłaty. W przypadku zaś ogłoszenia upadłości konsumenckiej, świadczenia alimentacyjne przechodzą na syndyka.