Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza 

Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza 

Pomagamy przedsiębiorcom wyjść z długów. Sprawdź naszą ofertę, która pomoże Ci w upadłości konsumenckiej. 

 

Na wielu forach internetowych o tematyce gospodarczej, także prawniczej, pojawiają się często pytania o to, czym jest upadłość gospodarcza, kiedy można powiedzieć, że następuje i kto ją ogłasza. Zagadnienie to interesuje zwłaszcza tych, którzy są zainteresowani zestawieniem upadłość konsumencka a działalność gospodarcza, tym, czy prowadzenie działalności gospodarczej pozwala na skorzystanie z upadłości konsumenckiej, czy upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej pozwala na umorzenie części albo całości zobowiązań. Zanim odpowiemy na te pytania, warto przypomnieć, czym jest upadłość konsumencka. Otóż mianem tym określa się postępowanie sądowe, którego zadaniem jest doprowadzenie do częściowego albo też całkowitego oddłużenia jakiejś osoby. Upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą powinna być jednak przeprowadzona w taki sposób, by wierzyciele uzyskali zadowalające ich korzyści materialne, czerpiąc z majątku, jaki posiada dłużnik. Takie określenia jak upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej czy też upadłość osoby prowadzącej działalność gospodarczą pojawiły się w polskim prawodawstwie mniej więcej w drugiej połowie 2009 roku. Od tego momentu przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej są zmieniane, czasem zaostrzone, choć częściej liberalizowane. Wniosków o ogłoszenie upadłości ciągle przybywa, co świadczy o tym, iż jej wprowadzenie do polskiego prawa było jak najbardziej zasadne. 

 

Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza w pigułce

 

Jak już wspominaliśmy, fora internetowe obfitują w wiele wpisów dotyczących tematu tutaj poruszanego. Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza – zestawienie takie coraz częściej pojawia się na stronach internetowych. Odczytywać należy je w ten sposób, że wiele osób nie wie, czy możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Jak więc sprawy się mają? Otóż biorąc pod uwagę wymogi polskiego prawa, należy uznać, że dany przedsiębiorca jeśli jest niewypłacalny, a prowadzi działalność gospodarczą, nie może ubiegać się o upadłość konsumencką. Upadłość osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie może więc zostać zatwierdzona. Takiemu komuś przysługuje jednakże prawo do ogłoszenia upadłości firmy. Tak więc, to osoba fizyczna, która jest niewypłacalna i nie prowadzi działalności gospodarczej może złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Czy nie ma więc możliwości, by upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej mogła zostać ogłoszona? Jest to możliwe, ale pod takim warunkiem, że przedsiębiorca nie posiada  majątku, który pozwoliłby mu spłacić wierzycieli. Jeżeli zaś nie stać go na to, to także nie będzie go stać na pokrycie kosztów procesu upadłościowego. W takim wypadku sąd może oddalić wniosek o upadłość firmy, a co za tym idzie, przedsiębiorca może zostać skreślony z rejestru CEIDG. To skreślenie z rejestru jednocześnie sprowadzi przedsiębiorcę do poziomu konsumenta, a ten, jak już wiemy, może starać się o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej. Tak więc, jak wynika z wiadomości tutaj przedstawionych, upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest możliwa do ogłoszenia, przy spełnieniu warunków, jakie tutaj przedstawiliśmy. Wszyscy ci, którzy chcieliby temat poszerzyć i zainteresowani są działaniami praktycznymi, powinni zgłosić się do Centralnego Biura Antywindykacyjnego, Kancelarii Antywindykacyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Rybackiej 7. Zostaną tutaj na pewno udzielone wskazówki, co do konkretnego postępowania upadłościowego, klient będzie mógł postarać się o wsparcie prawne. Na koniec warto dodać, że od 2020 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady dla przedsiębiorców, które mają na celu pomóc w uchronieniu od upadku drobnych przedsiębiorców, którzy znajdują się w kłopotach finansowych. Uogólniając, można powiedzieć, że nowe przepisy pozwalają ogłosić upadłość osoby prowadzącej działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak te, które obowiązują w przypadku zatwierdzenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej żadnego biznesu. Zarówno więc osoba fizyczna, jak i przedsiębiorca podlegają takiemu samemu procesowi oddłużania. By jeszcze bardziej uściślić temat, jakim jest upadłość konsumencka a działalność gospodarcza, warto powiedzieć, że proces upadłościowy może się odbywać w 3 trybach: kiedy nie obowiązuje plan spłaty wierzycieli, więc od razu po zakończeniu postępowania, po wykonaniu spłaty oraz warunkowo, czyli pomijając ustalenie spłaty wierzycieli.