Upadłość konsumencka a kredyt – co warto wiedzieć?

Upadłość konsumencka a kredyt – co warto wiedzieć?

Posiadasz kredyty i chcesz ogłosić upadłość konsumencką? Skontaktuj się z nami! 

UWAGA: NIE UDZIELAMY POŻYCZEK, POMAGAMY WYJŚĆ W DŁUGÓW. 

Upadłość konsumencka to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich tych osób, które popadły w zadłużenie i nie mają możliwości z różnych przyczyn, najczęściej losowych, na spłatę długu, narastających odsetek. Konsument jest więc niewypłacalny w sytuacji, kiedy stracił swoje  miesięczne wynagrodzenie albo jest ono tak niskie, że nie pozwala mu na pokrycie wydatków własnych i spłacanie jednocześnie zaciągniętych kredytów. Takie bankructwo może być ogłoszone przez osobę fizyczną, która nie posiada własnej działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka to, mówiąc w skrócie, postępowanie mające na celu oddłużenie danej osoby, które może polegać na zaspokojeniu wierzycieli w taki sposób, że pieniądze przekazuje się im po spieniężeniu majątku dłużnika, albo na umorzeniu całości długu lub tylko jego części. Wiele osób, które planują staranie się o ogłoszenie upadłości, zastanawia się często nad tym, jak wygląda relacja, którą można określić tak: upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny.

Dlaczego zestawienie takie, kredyt hipoteczny a upadłość konsumencka, pojawia się często na forach internetowych o tematyce prawniczej, konsumenckiej? Dlatego oczywiście, że wszystkie te osoby, wpisując w wyszukiwarkę Google hasło: kredyt hipoteczny a upadłość konsumencka, taki kredyt zaciągnęły. Sytuacja ich jest więc podwójnie skomplikowana, mają bowiem na głowie kredyt hipoteczny, a upadłość konsumencka jest ich jedyną szansą umorzenia długów. Co wtedy, czy jest tak, że można rozpocząć postępowanie prawne, którego celem będzie upadłość konsumencka, a kredyt na hipotekę pozostaje jako rzecz odrębna, nie mająca wpływu na ogłoszenie upadłości? Czy można zapoczątkować proces, którego finałem jest upadłość konsumencka, a kredyt spłacać wybranemu przez siebie wierzycielowi? Na wszystkie te pytania i na problemy, które są w nich zawarte, można znaleźć odpowiedź, zwracając się z nimi do Centralnego Biura Antywindykacyjnego. Kancelaria Antywindykacyjna z siedzibą we Wrocławiu, która znajduje się przy ulicy Rybackiej 7, oferuje pomoc w zakresie spraw związanych z windykacją długu, starania się o uznanie upadłości konsumenckiej, oddłużania gospodarstw, lokali komunalnych, przedsiębiorstw i osób fizycznych. Ta wrocławska kancelaria jest godna polecenia z tego powodu, że każdego klienta traktuje personalistycznie, pochylając się nad jego problemem i starając się go rozwiązać w jak najlepszy sposób. Zatrzymajmy się teraz przy pojęciu kredyt hipoteczny (a upadłość konsumencka jako temat nadrzędny pojawi się już zaraz potem). Pod pojęciem kredytu hipotetycznego rozumie się udzielenie przez bank zainteresowanym osobom określonej kwoty pieniężnej na jakiś cel i określony czas.

Pożyczkobiorca jest zobowiązany do tego, by pieniądze wykorzystać tylko i wyłącznie na cel, który został podany we wniosku skierowanym do banku. Taka pożyczka jest długoterminowa i zabezpieczona tzw. hipoteką. Hipoteka jest zaś ograniczonym prawem rzeczowym, które wierzycielowi daje stosowne zabezpieczenie na wypadek gdyby pożyczkobiorca nie był w stanie spłacić zobowiązań wobec banku.  Skoro wiemy już, czym jest hipoteka, zapytajmy, jak przedstawia się ona w relacji: upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny? Tutaj trzeba przede wszystkim wiedzieć, że zgodnie z art. 345 Prawa upadłościowego sąd może ogłosić upadłość konsumencką i co za tym idzie umorzyć wszystkie długi, jeśli tylko zostanie wydany cały majątek upadłego. Czy to oznacza, że jeśli ogłaszana jest upadłość konsumencka, a kredyt pod hipotekę mieszkania był zaciągnięty, mieszkanie również musi zostać wydane syndykowi?  Tutaj odpowiedzią jest drugi warunek, kiedy może być ogłoszona upadłość konsumencka, a kredyt hipoteczny jest już wcześniej wzięty, jeszcze przed staraniem się o proces upadłościowy. Otóż wg. tego warunku wszyscy wierzyciele traktowani są jednakowo, sąd nie może działać na niekorzyść jakiegokolwiek z nich. Dłużnik nie może więc zostawić dla siebie kredytu hipotetycznego, a do upadłości konsumenckiej wskazać innych, tylko wybranych wierzycieli. Byłoby to nielogiczne i, co jest oczywiste, niesprawiedliwe w stosunku do wierzycieli. Jak więc wygląda rzeczywistość, gdy została ogłoszona upadłość konsumencka, a kredyt także znalazł się w przestrzeni działania syndyka? Otóż po ogłoszeniu wyroku ogłaszającego bankructwo, nieruchomość pod hipoteką przechodzi w ręce syndyka, który będzie zmuszony ją spieniężyć, czyli sprzedać. Wszystkie więc osoby zamieszkujące mieszkanie w bloku, czy dom jednorodzinny muszą się wyprowadzić, choć mogą w takich nieruchomościach przebywać jeszcze do czasu sprzedaży.

Temat: upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny należy zamknąć informacją optymistyczną. Osoby, które muszą wyprowadzić się z mieszkania, nie zostają bez dachu nad głową. Zgodnie z ustawą otrzymują one przez określony czas pieniądze na wynajęcie innego lokum. Pieniądze te pochodzą oczywiście ze sprzedaży ich nieruchomości.