Upadłość konsumencka a mieszkanie

Upadłość konsumencka a mieszkanie

Potrzebujesz porady związanej z upadłością konsumencką? Sprawdź naszych doradców. 

 

Wszystkie te osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie mają własnego biznesu, a których sytuacja życiowa pod względem finansowym jest niestabilna do tego stopnia, że nie są w stanie spłacić zadłużenia, kredytu zaciągniętego w banku na przykład, mogą starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Oczywiście, żeby ta upadłość została ogłoszona, musi zostać na początku złożony odpowiedni wniosek, powodujący wszczęcie konkretnych działań ze strony jednostek do tego upoważnionych. Osoba fizyczna starająca się o ogłoszenie upadłości powinna jednak zdawać sobie sprawę z tego, że postępowanie upadłościowe prowadzi do tego, że zostaje umorzona część długu albo zostaje umorzony cały dług, ale także do tego, że likwidacji ulega część majątku dłużnika, czasem również cały majątek, jeśli zadłużenie jest bardzo duże. Poprzez syndyka więc odbywa się spieniężenie majątku, które pokrywa koszty długu. Z uwagi na to, że majątkiem dłużnika jest bardzo często dom, mieszkanie własnościowe, które jest dla niego jedynym miejscem stałego zatrzymania się, prościej – jedynym miejscem, które stanowi dla niego „dach nad głową”, rodzi się pytanie, które zadawane jest często na wszelkiego rodzaju forach internetowych o tematyce prawniczej. Czy jeśli ogłaszana jest upadłość konsumencka, a mieszkanie stanowi majątek dłużnika, zostanie mu ono zabrane? Pytając bez ogródek – czy dłużnik zostanie wypędzony na bruk?

 

Upadłość konsumencka a mieszkanie komunalne. Regulacje prawne

 

Tak jak już wspominaliśmy, przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, warto dowiedzieć się, czym skutkuje jej ogłoszenie. Jeżeli bowiem kogoś interesuje upadłość konsumencka, a mieszkanie stanowi jego własność, ktoś taki powinien brać pod uwagę możliwość jego utraty. Stwierdziliśmy już, że całe postępowanie upadłościowe prowadzi do spieniężenia majątku dłużnika, jeśli więc zostanie zatwierdzona upadłość konsumencka, a mieszkanie komunalne stanowi majątek dłużnika, zostało kupione od miasta, może zostać ono spieniężone. Syndyk bowiem może sprzedać nie tylko samochód dłużnika, jego sprzęty domowe, urządzenia AGD, RTV, ale właśnie i całe mieszkanie własnościowe. Warto też wiedzieć, że już po tym, gdy została ogłoszona upadłość konsumencka, a mieszkanie zostało spieniężone przez syndyka, ani gmina, ani sam syndyk nie mają żadnego obowiązku zapewnienia osobie upadłej jakiegokolwiek innego lokalu do zamieszkania. Cała sprawa nie wygląda jednak tak źle, jak mogłoby się wydawać, i jeśli ogłaszana jest upadłość konsumencka, a mieszkanie komunalne, kupione na własność, zostało wydane syndykowi, prawo upadłościowe zapewnia zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dłużnika, a także osób, które pozostają na jego utrzymaniu. A jak to wygląda w praktyce, jak zapewniany jest dach nad głową potrzebującym? Otóż z sumy, jaka zostaje uzyskana ze sprzedaży (czyli po tym, jak zostaje ogłoszona upadłość konsumencka, a mieszkanie komunalne, kupione na własność przez dłużnika zostaje spieniężone) przekazuje się osobie w upadłości konsumenckiej odpowiednią kwotę odpowiadającą czynszowi najmu mieszkania w miejscowości, w której ona mieszkała, mieszka albo w pobliskiej miejscowości. Kwota taka przyznawana jest na czas od 12 do 24 miesięcy. To, jaka ilość pieniędzy zostanie przyznana, zależy od decyzji sędziego-komisarza. Oczywiste jest, iż taki urzędnik bierze pod uwagę potrzeby mieszkaniowe dłużnika, zwraca uwagę na to, jaka ilość osób pozostaje na jego utrzymaniu, ile wynoszą jego miesięczne pobory. Urzędnik zwraca też uwagę na sumę pieniędzy, jaka została uzyskana ze sprzedaży mieszkania. Jak więc widać z powyższych informacji, nie zawsze jest tak, że zostaje ogłoszona upadłość konsumencka, a mieszkanie komunalne, kupione na własność przez dłużnika, zostaje do jego dyspozycji, należy mu się prawnie. Często jest ono odbierane i wyceniane, a potem spieniężone. Jednakże prawo upadłościowe dba o to, by utrata majątku, która następuje, jeśli ogłaszana jest upadłość konsumencka (a mieszkanie jest tutaj chyba własnością stanowiącą największy majątek), nie pozbawiła dłużnika wszystkiego, czyli tego, co najważniejsze – dachu nad głową. Na koniec warto jeszcze powiedzieć, że sprawy związane z upadłością konsumencką i wszystkim, co się z nią wiąże, a więc i z mieszkaniem, warto powierzyć dobrej agencji antywindykacyjnej. Centralne Biuro Antywindykacyjne z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Rybackiej 7 oferuje szeroki wachlarz usług związanych z rozwiązywaniem spraw upadłościowych, windykacją długów itp. Kancelaria Adwokacka dba o swoich klientów, proponując im jak najlepsze rozwiązania, adekwatne do sytuacji, w jakiej oni się znaleźli.