Upadłość konsumencka – co sprawdza sąd, na co zwraca uwagę?

Upadłość konsumencka – co sprawdza sąd, na co zwraca uwagę?

Planujesz upadłość konsumencką? Sprawdź naszą ofertę! 

 

Upadłość konsumencka jest procesem, który zapoczątkowuje się w celu umorzenia zadłużenia wynikłego z niemożliwości spłacenia kredytów, zakupionych ratalnie przedmiotów itp. Dla wielu osób, które znalazły się w tragicznej sytuacji finansowej i są niewypłacalne, grozi im zablokowanie kont bankowych i przejęcie ich przez komornika, ogłoszenie bankructwa staje się jedynym racjonalnym rozwiązaniem, mogącym zapewnić im względny spokój i rozpoczęcie nowego etapu życiu, pozbawionego ciężaru długów. Ci niewypłacalni dłużnicy zapytają na lewo i prawo o wszystkie szczegóły związane z ogłoszeniem bankructwa, na przykład interesuje ich, gdy już zdecydują się na podjęcie tego kroku, jakim jest upadłość konsumencka, co sprawdza sąd, na co zwraca uwagę we wniosku. Dlaczego jest to tak ważne? Dlatego, że od właściwego wypełnienia wniosku zależy rozwój sprawy i końcowy werdykt sądu. Co więcej, sąd najpierw musi wniosek po prostu przyjąć, a dopiero po tym fakcie, zatwierdzenia wniosku, możliwe staje się właściwe rozpoczęcie postępowania upadłościowego. Tak więc te pytania, jeśli ma zostać zatwierdzona upadłość konsumencka, co sprawdza sąd i na co zwraca uwagę są jak najbardziej zasadne. 

 

Co sprawdza sąd we wniosku o upadłość? 

 

Każdy, kto stara się o ogłoszenie bankructwa przez sąd, powinien na tyle, na ile to możliwe, skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika. Proces o upadłość jest dość długi, skomplikowany, naszpikowany prawnymi przepisami, które nie zawsze będą zrozumiałe dla przeciętnego Kowalskiego, który popadł w długi.  Przepisy zna najlepiej prawnik i to on może je w sposób prosty wyjaśnić wnioskodawcy. Najlepiej oczywiście zwrócić się z problemem do jakiegoś biura antywindykacyjnego, które może zaoferować szeroką pomoc w sprawach upadłościowych, w tym także pomoc w wypełnianiu wniosków. We Wrocławiu taką profesjonalną pomoc oferuje Kancelaria Antywindykacyjna znajdująca się przy ulicy Rybackiej 7. Warto z jej usług skorzystać. Trzeba bowiem wiedzieć, że nawet najmniejszy błąd może przyczynić się do tego, że wniosek zostanie oddalony, sam proces rozpatrywania wniosku jest także długi, a błędy popełnione w trakcie wypełniania odpowiednich rubryk, mogę go jeszcze bardziej wydłużyć. Jeżeli dłużnik uważa, że wniosek został wypełniony bezbłędnie, powinien złożyć go do sądu upadłościowego i go opłacić. Koszt złożenia dokumentu wynosi 30 złotych. Do tej sumy należy także dodać 20 złotych opłaty skarbowej i pełnomocnictwa. W ten właśnie sposób zaczyna się droga, której celem jest upadłość konsumencka, co sprawdza sąd w czasie owej drogi jest sprawą priorytetową. Popatrzmy więc teraz na sam wniosek i co się musi w nim znaleźć. Otóż dokument musi zawierać dane dłużnika, dane sądu, do którego wybrana sprawa trafia, dokładne i prawdziwe informacje o kwocie zadłużenia, prośbę skierowaną do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, datę składania wniosku oraz miejsce, w jakim zostanie złożony, wszelkie załączniki i , co chyba oczywiste, podpis dłużnika. Wszystkie te dane sąd musi dokładnie sprawdzić, rozpatrzyć informacje zawarte we wniosku i dopiero na podstawie szerokiego oglądu tego dokumentu może podjąć decyzję o wszczęciu postępowania, którego końcowym etapem jest ogłoszenie bankructwa. A kiedy może nastąpić sytuacja, gdy nie zostanie ogłoszona upadłość konsumencka, co sprawdza sąd i na co zwraca uwagę, podejmując decyzję odmowną, odrzucającą wniosek? Sąd może na przykład na podstawie informacji zawartych we wniosku oddalić go, bo uzna, iż dług powstał poprzez niedbalstwo starającego się o upadłość albo na skutek celowego działania wnioskodawcy. Jeżeli rzeczywiście tak się dzieje i wniosek w jakiś sposób to potwierdza, sąd odrzuca wniosek o uznanie bankructwa. Kolejnym powodem mogą być, wspomniane już tutaj wcześniej, błędy, które wkradły się w trakcie wypełniania dokumentu. Czasem błąd skłania sąd do wniosku, że informacja została celowo podana nieprawdziwie, aby skłonić sąd do pozytywnego rozpatrzenia dokumentu. Na pozytywne rozpatrzenie wniosku o upadłość, a co za tym idzie na ogłoszenie upadłości  nie powinna liczyć także ta osoba, która w przeciągu 10 lat od momentu złożenia wniosku nie dostarczy odpowiednich dokumentów upadłościowych. Sąd nie ogłosi upadłości także wtedy, gdy harmonogram spłaty długu będzie uchylony z uwagi na to, że dłużnik nie reguluje płatności. Podsumowując powyższe, trzeba powiedzieć, że pytania o to (stawiane w początkowym etapie starania się o to, by ogłoszona została upadłość konsumencka) co sąd sprawdza i do czego przywiązuje dużą wagę, są potrzebne i słuszne.