Upadłość konsumencka – koszty

Upadłość konsumencka – koszty

Otrzymaj koszty upadłości konsumenckiej w 24h – KONTAKT.

 

Upadłość konsumencka to w dzisiejszych czasach temat coraz częściej pojawiający się w dyskusjach prywatnych, tych toczonych na różnych forach internetowych i tych, które mają miejsce w zaciszu kancelarii prawniczych. Dzieje się tak dlatego, że pojawia się coraz większa liczba ludzi, którzy zaciągają różnego rodzaju pożyczki, kupują na raty drogie sprzęty, wybierają kredyty o dużym oprocentowaniu, oparte często na warunkach bardzo niedogodnych dla pożyczkobiorcy. Wszystko jest w porządku, kiedy konsumenta stać na spłacanie kredytów, kiedy wywiązuje się on ze swoich finansowych zobowiązań, niestety często, wskutek nieprzewidzianych sytuacji losowych, takich jak na przykład nagła choroba, utrata pracy itp., konsument traci zdolność finansową i po prostu nie może spłacić pożyczki. Zadłużenie pogłębia się, do drzwi puka komornik… Co wtedy? A no wtedy właśnie pojawia się możliwość umorzenia długów poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Na forach internetowych pojawiają się pytania o to, ile adwokat bierze za upadłość konsumencką, czy jeśli ogłoszona jest w tym roku upadłość konsumencka, 2021, koszty z nią związane będą większe niż w roku wcześniejszym, czy w sytuacji, kiedy ogłoszona jest upadłość konsumencka, koszty zastępstwa (tzw. koszty zastępstwa procesowego) będą bardzo duże itp. Ogólnie więc chodzi w tych pytaniach o to, jakie upadłość konsumencka koszty generuje, czy są one wysokie, czy niskie. Interesuje to wszystkich dłużników dlatego, że są oni pozbawieni najczęściej środków do życia, każdy więc, nawet mały wydatek, jest dla nich sporym obciążeniem. Jaki więc obowiązuje za upadłość konsumencką cennik? Warto dowiedzieć się tego w Kancelarii Antywindykacyjnej, gdzie można uzyskać fachową i szybką pomoc, tak potrzebną przy staraniu się o upadłość konsumencką. Centralne Biuro Antywindykacyjne z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Rybackiej 7 takiej pomocy udziela, określa cennik za konkretną usługę i wspomaga każdego, kto potrzebuje wspracia, na wniosek klienta prowadzi indywidualne sprawy upadłościowe. 

 

Upadłość konsumencka – cennik

 

Patrząc na całość obiektywnie, trzeba powiedzieć, że upadłość konsumencka koszty generuje dość znaczne, bo taki średni koszt postępowania upadłościowego wynosi mniej więc od 3.000 do 5000 złotych. Na szczęście nie jest tak, że dłużnik musi koniecznie takie pieniądze posiadać, aby wniosek o upadłość złożyć. Nie musi mieć żadnego majątku, bowiem w przypadku jego niewydolności finansowej koszty tymczasowo pokrywa Skarb Państwa. Zostaną one zwrócone potem przez syndyka, który zaczerpnie je po spieniężeniu majątku dłużnika. Jeżeli jednak do masy upadłościowej nie wpłynął środki pozwalające na zwrot kosztów, do zwrotu będzie zobowiązany upadły. Będzie on musiał oddać pieniądze w ramach spłaty wszystkich wierzycieli. Oczywiście sąd może całkowicie umorzyć dłużnikowi jego zaległości płatnicze i wtedy nie musi on zwracać pieniędzy Skarbowi Państwa. Tak więc wygląda sytuacja, gdy ogłaszana jest upadłość konsumencka, 2021 koszty więc generuje takie same, jak 2020 rok i lata wcześniejsze. Oczywiście to, ile adwokat bierze za upadłość konsumencką, jest uzależnione od jego własnego cennika, ale ogólnie upadłość konsumencka koszty generuje wszędzie bardzo podobne. Wpisując w wyszukiwarkę internetową hasło: upadłość konsumencka 2021, koszty jakie za sobą pociąga?, możemy się przekonać, na podstawie informacji zamieszczonych w sieci Internet, że nie odbiegają one od tych, jakie obowiązywały w latach wcześniejszych. Na początek trzeba bowiem uiścić 30 złotych w formie opłaty sądowej za złożenie wniosku, który pozwoli starać się o ogłoszenie upadłości. Dla początkowego stadium procesu, jakim jest upadłość konsumencka, cennik wydaje się niezwykle obiecujący. Niestety kolejne opłaty są już znacznie większe, ponieważ trzeba liczyć się z kosztami postępowania sądowego, kosztami, jakie pociągnie za sobą wynagrodzenie dla syndyka. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa to wydatek niewielki, wynosi 17 złotych. A jakie są, gdy ogłaszana jest upadłość konsumencka, koszty zastępstwa procesowego? Jeśli rzeczywiście wierzyciel powołał pełnomocnika, adwokata albo radcę prawnego, to koszty jego działalności mogą sięgać od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Oczywiście jeśli sprawa jest skomplikowana, gdy ogłaszana jest upadłość konsumencka, cennik będzie wzrastał. Jak już wspominaliśmy, jeśli ktoś chce skorzystać z pomocy prawnej i pyta o to, ile adwokat bierze za upadłość konsumencką, powinien dowiadywać się indywidualnie, jaki cennik obowiązuje u konkretnego adwokata. Jak więc widać z podanych tu wiadomości, gdy orzekana jest upadłość konsumencka, koszty zastępstwa są bardzo duże, pozostałe zaś są raczej w zasięgu możliwości finansowych każdego dłużnika.