Upadłość konsumencka – kto może ją ogłosić?

Upadłość konsumencka – kto może ją ogłosić?

Zanim powiemy tutaj o tym, jakie są konsekwencje upadłości konsumenckiej, warto, abyśmy przypomnieli pokrótce, czym jest upadłość konsumencka. Jeśli masz więcej pytań w tej kwestii, czekamy na Twój kontakt. Stosując duży skrót, można przyjąć, że upadłość konsumencka jest specyficznym postępowaniem sądowym, którego celem jest doprowadzenie do częściowego, albo też, i najlepiej, do całkowitego oddłużenia osoby fizycznej lub jakiejś firmy.

 

Upadłość konsumencka w przypadku firm i osób fizycznych

 

Oczywiście w przypadku oddłużania firmy, skutki upadłości konsumenckiej będę trochę inne niż w przypadku, gdy przeprowadzana jest dla osoby fizycznej upadłość konsumencka, konsekwencje więc będę różne w zależności od podmiotu ogłaszającego upadłość. Ogłoszenie bankructwa powinno oczywiście być przeprowadzone w taki sposób, by wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni, co jest możliwe dzięki spieniężeniu majątku dłużnika. Każdy może wnioskować o to, by została na jego korzyść zasądzona upadłość konsumencka, skutki, której mogą być dla dłużnika zbawienne, każdy, kto nie jest w stanie spłacić wierzycieli z powodów najczęściej losowych (np. wskutek nagłej choroby, utraty pracy itp.), zaś jego dochody nie są wystarczające do tego, by zobowiązania mogły zostać pokryte.

Oczywiście każdy człowiek, dotknięty problem zadłużenia i niemożliwości jego spłaty, może poszukać pomocy w instytucjach zajmujących się pomocą dłużnikom, oferujących narzędzia, które przy odpowiednim zastosowaniu pomagają „wyjść na prostą” dłużnikom. O tym więc, czym jest upadłość konsumencka, konsekwencje, jakie ze sobą niesie, można dowiedzieć się w kancelarii antywindykacyjnej. Jedną z takich renomowanych kancelarii antywindykacyjnych we Wrocławiu jest ta, która znajduje się przy ulicy Rybackiej 7. To Centralne Biuro Antywindykacyjne prowadzi sprawy klientów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej popadnięciem w zadłużenie. Kancelaria przy Rybackiej 7 może skutecznie doprowadzić do tego, że zostanie ogłoszona upadłość konsumencka, której konsekwencje są zazwyczaj dla klienta korzystne. Może on bowiem zacząć wszystko od nowa.

 

Upadłość konsumencka i jej konsekwencje

 

A jakie są rzeczywiste skutki upadłości konsumenckiej, jakie konsekwencje upadłości konsumenckiej pojawiają się z chwilą jej ogłoszenia? Każdy dłużnik musi wiedzieć, że ogłoszenie upadłości powoduje, iż traci on prawo do zarządzania i rozporządzania majątkiem. Prawo takie zyskuje syndyk. Wobec tego wszystkie prawne czynności, które pragnie podjąć dłużnik wobec własnego majątku tracą ważność. Rozwijając temat i wskazując na konsekwencje upadłości konsumenckiej, należy zaznaczyć także, że majątek dłużnika po ogłoszeniu upadłości stanowi tzw. masę upadłościową, która jest wykorzystana do spłacania długów wobec wierzycieli, a także do pokrycia kosztów całego postępowania. Skutki upadłości konsumenckiej to wobec tego prawne zobowiązania dłużnika do określenia, wskazania oraz przedstawienia syndykowi wszelkich składników majątku i każdego dokumentu, który jest z owym majątkiem związany. Wobec tego całość majątku zostaje spieniężona przez syndyka, dotyczy to tak domu, jak i mieszkania, które zajmuje dłużnik. Jeśli ogłaszana jest upadłość konsumencka, skutki jej zatwierdzenia obejmują również zajęcie wynagrodzenia dłużnika w części, która podlega zajęciu w określonym postępowaniu egzekucyjnym.

Takie wynagrodzenie, lub jego część, włączone jest więc do masy upadłościowej, wobec tego przechodzi do syndyka. Konsekwencje upadłości konsumenckiej obejmują także wymóg postawienia wszelkich zobowiązań dłużnika w stan tzw. natychmiastowej wymagalności, ponieważ postępowanie upadłościowe obejmuje każde zobowiązanie dłużnika. A jakie są skutki upadłości konsumenckiej dla pary małżeńskiej? Otóż po ogłoszeniu upadłości przez jednego z małżonków, ma miejsce tzw. rozdzielność majątkowa. Jeśli więc małżeństwo pozostaje we wspólnocie majątkowej, to niestety ich cały majątek przechodzi do masy upadłościowej. Niemożliwy jest więc wówczas podział majątku, choć jeden z małżonków zawsze może dochodzić swych należności z tytułu udziału we wspólnym majątku. Na koniec trzeba jeszcze zaznaczyć, że konsekwencje upadłości konsumenckiej dotyczące utraty domu, pociągają za sobą prawny obowiązek zapewnienia upadłemu kwoty, jaka odpowiada przeciętnemu czynszowi wynajmu lokalu w tej samej albo też sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy, dzięki czemu dłużnik nie zostaje „wyrzucony na bruk”.