Upadłość konsumencka w Niemczech

Upadłość konsumencka w Niemczech

Planujesz upadłość konsumencką? Sprawdź naszą ofertę.

 

Upadłość konsumencka to temat bardzo popularny i stale obecny na forach internetowych, podstronach agencji antywindykacyjnych, na stronach portali prawniczych itp. W Polsce upadłość konsumencka możliwa jest do ogłoszenie od 31 marca 2009 roku i korzystają z niej wszyscy ci, którzy borykają się z długami, nie mogą ich spłacić, a co za tym idzie, nie potrafią normalnie funkcjonować. Nieznośność wywiązania się z obowiązku płatniczego, stopniowe narastanie długu wraz z powiększaniem się odsetek, powoduje, iż wiele osób rozpaczliwie szuka wyjścia z tej patowej sytuacji. Ogłoszenie bankructwa, upadłości jest więc szansą na zaczęcie nowego rozdziału w życiu, unormowanie sytuacji finansowej, zaplanowanie poczynań, które pozwolą na tak zwane „odbicie się od dna”. W Polsce staranie się o ogłoszenie upadłości powinno być zapoczątkowane złożeniem odpowiedniego wniosku sądowego, który nakręci cały proces upadłościowy. A jak to wygląda w innych krajach europejskich. Jak na przykład przebiega upadłość konsumencka w Niemczech? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu.

 

Upadłość konsumencka w Niemczech

 

Ogłoszenie bankructwa możliwe stało się w krajach Unii Europejskiej w różnym czasie. Upadłość konsumencka w Niemczech mogła być ogłaszana od 1999 roku, czyli o wiele wcześniej niż w Polsce. Przepisy upadłościowe były wielokrotnie nowelizowane, ale nas interesuje tutaj upadłość konsumencka w Niemczech w dniu dzisiejszym. Postaramy się więc podpowiedzieć wszystkim zainteresowanym, w jaki sposób przebiega proces ogłaszania upadłości konsumenckiej za naszą zachodnią granicą. Należy zacząć od tego, że o upadłość może ubiegać się dłużnik, który jest osobą fizyczną i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, albo ten, który działalność prowadził w odległej przeszłości. Jednakże warunek jest tutaj taki, że ilość wierzycieli nie może przekroczyć liczby 20 oraz nie może być o mowy o jakichkolwiek roszczeniach pracowniczych. Proces, jakim jest upadłość konsumencka, w Niemczech ma swój początek, taki sam jak w Polsce. Dłużnik po prostu składa wniosek o upadłość, jeśli nie jest w stanie sprostać obowiązkom spłaty kredytu, pożyczki. Skupmy się teraz na prawach Polaków dla których upadłość konsumencka w Niemczech jest sprawą priorytetową. Otóż wszyscy polscy obywatele mają prawo do zgłoszenia upadłości konsumenckiej na terenie Niemiec, jeśli ich zadłużenie przekracza 5000 euro. Czy jest jakiś warunek, który musi być koniecznie spełniony, aby mogła zostać wszczęta procedura upadłości? Tak. Każdy Polak w upadłości musi posiadać stałe zameldowanie w Niemczech. Taki przymus meldunkowy przestaje obowiązywać z chwilą ogłoszenia przez niemiecki sąd upadłości. Koniecznie trzeba wiedzieć o tym, że obywatela Polski obowiązuje przed złożeniem wniosku o upadłość obowiązek podjęcia próby ugody z wierzycielami, która mogłaby się odbyć (owa ugoda) poza sądem. Taki wymóg stwarza zawsze możliwość obejścia całej procedury sądowej i wiążących się z nią niedogodności. Polski obywatel może przy tym skorzystać z bezpłatnej pomocy jednej z wielu instytucji doradczych. Jeśli zadłużony Polak chciałby zdecydować się na usługę adwokacką, musi liczyć się z bardzo dużymi kosztami, jakie taka usługa generuje. Upadłość konsumencka w Niemczech może więc zostać ogłoszona dopiero po tym, jeśli ugoda pozasądowa nie nastąpi. Wówczas to należy złożyć wniosek, wypełniając specjalne całościowe formularze. Osobne formularze dotyczą posiadanych aktywów, propozycji sądowego planu spłaty, stwierdzenia niepowodzenia przy próbie ugody, wniosku, który wystosowuje prośbę o umorzenie długu, także o ewentualne odsunięcie w czasie zapłaty za koszty sądowego postępowania, cesji wszelkich środków przekazywanych na rzecz syndyka masy upadłościowej i, na koniec, oświadczenia, które potwierdzi, że podane przez dłużnika informacje są prawdziwe. Każdy dłużnik musi też pamiętać, że wniosek, którego celem jest upadłość konsumencka, w Niemczech powinien zostać złożony w ciągu 14 dni od momentu otrzymania wezwania do sądu. Z chwilą złożenia wniosku zaczyna się właściwy proces starania się o upadłość konsumencką. Jeżeli zaistnieje potrzeba zaczerpnięcia większej ilości informacji oraz pomocy prawnej i odpowiednich działań w przypadku problemu upadłości konsumenckiej w Niemczech, warto wtedy skorzystać z usług Kancelarii Antywindykacyjnej, która pomaga ludziom dotkniętym upadłością konsumencką w sposób profesjonalny i skuteczny. Takie Centralne Biuro Antywindykacyjne, Kancelaria Antywindykacyjna z siedzibą we Wrocławiu znajduje się przy ulicy Rybackiej 7.