Otrzymałem wezwanie komornika do złożenia wyjaśnień: co dalej?

Otrzymałem wezwanie komornika do złożenia wyjaśnień: co dalej?

Każdy dłużnik, w stosunku do którego toczy się postępowanie egzekucyjne musi spodziewać się, że otrzyma wezwanie komornika do złożenia wyjaśnień. Oznacza to wezwanie do osobistego stawienia się w kancelarii komornika, który prowadzi egzekucję. Co zrobić w takiej sytuacji?

 

Wyjaśnienie do komornika a koszty podróży

 

Jeżeli wezwanie komornika do złożenia wyjaśnień, przyjdzie od komornika urzędującego w Twoim mieście, sprawa jest dosyć jednoznaczna. Ale co w sytuacji, gdy jego kancelaria mieści się na drugim końcu Polski? Często osoby zadłużone zadają sobie pytanie, kto ponosi koszty takiej podróży.

Nawet jeśli dłużnik szczerze chce złożyć wyjaśnienie do komornika, ma prawo obawiać się kosztów takiej podróży. Kiedy komornik wysyła pismo, w którym straszy licznymi konsekwencjami, a Ty nie masz pieniędzy na podróż, sytuacja staje się patowa. Co zrobić w takiej sytuacji i jak działa wówczas polskie prawo?

 

Wezwanie komornika do złożenia wyjaśnień a przedmiotowe traktowanie dłużnika

 

Postępowanie egzekucyjne to standardowo ostateczny etap, w którym wierzyciel dąży do pokonania oporu dłużnika przed realizacją zobowiązania, przy wsparciu autorytetu i aparatu państwowego. Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że niezależnie od treści wezwania komornika do złożenia wyjaśnień, dłużnik nie jest przedmiotem postępowania, ale jego podmiotem.

Taki stan gwarantują liczne instytucje prawne, których zadaniem jest ochrona dłużnika przed bezprawnymi działaniami wierzyciela lub komornika. Pomagają realizować prawo w możliwie najmniej dolegliwym przebiegu postępowania. Jednak nie ulega wątpliwości, że przyznanie nadmiernych uprawnień dłużnikowi, jest sprzeczne z zasadami współżycia i celem postępowania egzekucyjnego.

 

Wyjaśnienie do komornika – jak uniknąć kosztów podróży?

 

Zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel może wybrać dowolnego komornika nawet poza miejscem zamieszkania dłużnika. Dlatego rzeczywiście może zdarzyć się taka sytuacja, w której postępowanie przeciw dłużnikowi będzie prowadził komornik z drugiego końca Polski. Jak w takim wypadku stawić się w kancelarii i złożyć wyjaśnienie do komornika?

Wezwanie komornika do złożenia wyjaśnień ma podstawę w art. 801 kodeksu postępowania cywilnego. Artykuł mówi o tym, że dłużnik zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień, nie jest jednak określone, że musi udzielić wyjaśnień osobiście. Jeżeli zostałeś zobowiązany do złożenia wyjaśnień, ale dzieli Cię znaczna odległość od kancelarii komorniczej, powinieneś wysłać do komornika informację o tym, że nie możesz stawić się w kancelarii i dołączyć do pisma oświadczenie o: stanie rodzinnym, stanie majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Wzór pisma znajdziesz tutaj: wyjaśnienie do komornika – wzór.

 

Wezwanie komornika do złożenia wyjaśnień – jak wysłać pismo?

 

Jeżeli Twój komornik urzęduje w innym mieście, a Ty nie masz ani środków ani możliwości na stawienie się w jego kancelarii w celu złożenia wyjaśnień, należy wysłać pismo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Częstą praktyką wśród komorników jest dołączanie odpowiedniego formularza do wezwania komornika do złożenia wyjaśnień. Wówczas należy taki formularz wypełnić i odesłać komornikowi.

Przestrzeganie tej procedury sprawia, że komornik nie nałoży na dłużnika kary grzywny w wysokości do 2 tys. zł na podstawie art. 762 § 1 kpc, ponieważ dłużnik, wysyłając odpowiednie pismo, udzielił wyjaśnień. Kara grzywny przewidziana jest jedynie za brak udzielenia wyjaśnień, nie za niestawienie się w kancelarii komorniczej. Jeśli nie podejmiesz żadnego działania i nie skontaktujesz się z komornikiem w formie pisemnej, bierność zostanie potraktowana jako odmowa udzielenia wyjaśnień. W takim wypadku kara może zostać nałożona.

 

Złóż wyjaśnienie do komornika

 

Brak działań niesie za sobą poważne konsekwencje. Jeśli masz wątpliwości i nie wiesz jak wypełnić pismo, skontaktuj się z naszą Kancelarią. Udzielimy Ci potrzebnego wsparcia i podpowiemy kroki, jakie należy podjąć.