Wniosek o przedawnienie długu

Wniosek o przedawnienie długu

Wiesz jak napisać wniosek o przedawnienie długu? Żyjemy w czasach, gdy umiejętność pisania fachowych podań czy wniosków staje się sztuką. W przypadku gdy jesteśmy zalewani przez firmę windykacyjną lub komornika pismami z żądaniem uregulowania długu, którego według nas się przedawnił, sztuka ta staje się tym bardziej cenna. Tu nie wystarczy bajer – liczy się znajomość przepisów.

Przypomnijmy, że termin przedawnienia długu w świetle przepisów został skrócony z 10 lat do 6. Termin ten dotyczy  roszczeń między osobami cywilnymi stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu lub prawomocną ugodą między dłużnikiem a wierzycielem. W przypadku zobowiązań konsumentów wobec przedsiębiorców, a więc producentów lub usługodawców, termin ten wynosi zazwyczaj 3 lata, chyba że dług dotyczy:

  •         debetu powstałego na koncie bankowym (3 lata)
  •         kary za przejazd bez ważnego biletu w komunikacji masowej (1 rok).

Warto pamiętać, że długi powstałe z powodu niepłacenia zasądzonych alimentów nie ulegają przedawnieniu.

Jak napisać wniosek o przedawnienie długu?

 

Wniosek o przedawnienie długu pod względem formalnym nie jest możliwy. W polskim prawie funkcjonuje tzw. sprzeciw wobec nakazu zapłaty, a więc specjalny rodzaj pisma, które należy wystosować przed upływem 14 dni po otrzymaniu pisma z nakazem zapłaty. Tego typu pismo powinno zawierać:

  •         dane dłużnika i strony domagającej się zapłaty,
  •         opis sprawy,
  •         sygnaturę nakazu zapłaty, od którego wnoszony jest sprzeciw,
  •         merytoryczne argumenty udowadniające, że dług uległ przedawnieniu.

I właśnie ta ostatnia cześć pisma zazwyczaj nastręcza wiele trudności. Podanie jednoznacznych argumentów jest bowiem trudne i nawet jeśli racja jest o naszej stronie, wniosek o przedawnienie długu, a właściwie sprzeciw wobec nakazu zapłaty, może zostać przez sad odrzucony, jeśli zostanie napisany w niefachowy sposób. Internet oferuje co prawda wniosek o przedawnienie wzór, ale nie dajmy się oszukać – tego typu wnioski pisane są indywidualnie, a uniwersalny wniosek o przedawnienie wzór po prostu nie istnieje.

Elementy wniosku o przedawnienie długu

 

Kolejną kwestią jest sprawdzenie, czy w jakimkolwiek momencie postępowania uznaliśmy nasz dług poprzez:

  •         spłatę części zobowiązania,
  •         wystosowanie prośby o przedłużenie terminu spłaty
  •         wystosowanie prośby o umorzenie części lub całości długu,
  •         zawarcie ugody z wierzycielem.

Jeśli doszło do takich działań, bieg przedawnienia liczy się od nowa, a więc nie możemy brać pod uwagę terminu powstania zobowiązania. Co więcej, jeśli doszło do ugody przed sadem, obowiązuje nas 6-letni termin przedawnienia.

Podobnie jest w przypadku komornika. Jeśli komornik ponownie rozpoczął postępowanie egzekucyjne, termin przedawnienia liczy się od nowa. Warto podkreślić, że komornicy niezwykle rzadko dopuszczają do przedawnienia długów, bo ich obowiązkiem jest pilnowanie tego typu terminów. Dlatego znawcy tematu twierdzą, że przedawnienie długu u komornika jest praktycznie niemożliwe.

Dlatego w takim wypadku warto zwrócić się o pomoc do kancelarii prawnej specjalizującej się w postępowaniach z wierzycielami, firmami windykacyjnymi i komornikami. One doskonale wiedzą, jak napisać wniosek o przedawnienie długu w sposób merytoryczny i nie do podważenia. Samo napisanie pisma w tego typu firmach dokonywane jest bardzo szybko, bo dysponują one gotowymi wzorami pism, dostosowanymi do poszczególnych przypadków prawnych. Co więcej, kancelaria udzieli nam porady prawnej, jak uporać się z dawnymi długami i ewentualnie dokonać ugody z wierzycielem. Bo nawet jeśli jeden dług ulega przedawnieniu, do możemy mieć jeszcze inne.

Procedura stwierdzenia przez sąd przedawnienia długu trwa różnie, w zależności od liczby spraw w sadzie, ale jeśli uda nam się uzyskać decyzję sądu o przedawnieniu naszego długu, będziemy mogli odetchnąć z ulgą.

Masz pytania? Napisz do nas, stawiając na bezpośredni kontakt.