Zasiłek dla bezrobotnych a komornik

Zasiłek dla bezrobotnych a komornik

W Polsce osoby, które stały się bezrobotne, mogą liczyć na zasiłek dla bezrobotnych, kiedyś dość powszechnie nazywany kuroniówką od nazwiska ministra pracy oraz polityki socjalnej – Jacka Kuronia. Zasiłek ten jest wypłacany z budżetu państwa i jest świadczeniem bezwarunkowym. Otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych jest zależne od wysokości zarobków, poborów, jakie otrzymywał ktoś przed zwolnieniem z pracy oraz od czasu trwania zatrudnienia. Jeżeli zaś chodzi o rozpiętość czasową, w jakiej pobierany jest zasiłek, zależna jest ona od tego, czy w danym powiecie, w którym bezrobotny mieszka, odpowiedni jest wskaźnik bezrobocia. Może więc być wypłacany taki zasiłek przez sześć miesięcy albo przez jeden rok, czyli dwanaście miesięcy. 

 

Na koncie zasiłek dla bezrobotnych, a komornik może go zająć? 

 

Każdy zadłużony bezrobotny jest oczywiście żywo zainteresowany tematem: zasiłek dla bezrobotnych a komornik, z uwagi na to, że w przypadku egzekucji komorniczej, następuje zajęcie środków zgromadzonych na koncie dłużnika. Jeśli zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest na takie konto, zachodzi obawa o to, że środki pieniężne mogą zostać zajęte. Tak więc pojawiające się często pytanie: czy komornik może zająć świadczenie dla bezrobotnych, jest jak najbardziej zasadne. Postaramy się więc tutaj rozwiać wątpliwości, rzeczowo dając odpowiedź na pytanie o to, czy komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych. Dodajmy jeszcze, że w zakresie egzekucji komorniczej zasiłek dla bezrobotnych jest uważany jako suma pieniędzy będąca wynagrodzeniem za pracę. Czy więc może zdarzyć się sytuacja, że na koncie znajdzie się zasiłek dla bezrobotnych, a komornik najzwyczajniej w świecie go zajmie?

 

Czy komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych?

 

Wszyscy poszukujący informacji związanych z tematem: zasiłek dla bezrobotnych a komornik, mogą dowiedzieć się, korzystając z informacji zawartych na różnego rodzaju forach internetowych, że według prawa polskiego komornik nie może zająć żadnych kwot powyżej minimalnej krajowej, czyli powyżej, biorąc pod uwagę rok bieżący, 2061,67 złotych. Odpowiedź na pytanie o to, czy komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych, wydaje się więc być prosta. Nie jest on uprawniony do zabierania zasiłku dla bezrobotnych. Jednakże wcale to nie oznacza, że nie może tego zrobić. Tak więc taka sytuacja może się zdarzyć, że pieniądze z zasiłku znajdą się na koncie, a komornik je zajmie. Dzieje się tak zawsze wtedy, gdy pieniądze z zasiłku spływają na jedno konto dłużnika, na które otrzymuje on także inne przelewy. Komornik nie jest przecież świadomy tego, jakie przekazy pieniężne na konto spływają i z jakich instytucji, od jakich osób. Dlatego też jeśli na koncie zostaje zatwierdzony zasiłek dla bezrobotnych, a komornik go zajmuje, błąd popełnia bank prowadzący rachunek. 

 

Gdy wpłynął zasiłek dla bezrobotnych, a komornik go zajął. Co robić?

 

Zainteresowani tematem: zasiłek dla bezrobotnych a komornik, często pytają o to, co zrobić w sytuacji, gdy komornik zajął już pieniądze na koncie pochodzące z zasiłku dla bezrobotnych. Na pewno trzeba wówczas skontaktować się zarówno z komornikiem, jak i z bankiem. Jeżeli strony te nie zareagują w odpowiedni sposób, możliwa jest skarga na działanie komornika i skarga na bank. Skargi takie kieruje się do Komisji Nadzoru Finansowego albo do Rzecznika Finansowego. Odpowiedź na pytanie o to, czy komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych już znamy, wiemy też, co robić, jeśli pieniądze z zasiłku znikną z konta, zagarnięte przez komornika. Co jednak w sytuacji, gdy zawiodą skargi, wszelkie formy nacisku na bank i komornika?  Wtedy należy starać się o umorzenie egzekucji, odebranie zabranych pieniędzy poprzez działanie wybranej firmy antywindykacyjnej.

 

Sięgnij po pomoc

 

We Wrocławiu przy ulicy Rybackiej 7 znajduje się renomowana kancelaria antywindykacyjna, która zajmuje się wszelkimi sprawami dotyczącymi zadłużenia. Centralne Biuro Antywindykacyjne zajmuje się sprawdzaniem działań komorniczych, bada, czy są one zgodne z prawem, czy nie nastąpiło żadne nadużycie, czy nie wkradała się do działań komornika pomyłka, niedopatrzenie itp. Pracownicy biura reprezentują klientów przed sądami i starają się o jak najlepsze dla nich rozwiązania. Kontakt z biurem możliwy jest cały czas, a dane teleadresowe znajdują się na internetowej stronie biura. 

Podsumowując wszystkie nasze poczynione do tej pory spostrzeżenia, należy jasno stwierdzić, że komornik nie ma uprawnień do tego, by zasiłek dla bezrobotnych mógł zajmować z konta dłużnika. Jednakże komornik może to uczynić w sytuacji, gdy pieniądze z zasiłku przelewane są na konto, z którego komornik pobiera pieniądze na pokrycie długów. Warto więc się przed taką sytuacją odpowiednio zabezpieczyć.