O kancelarii

Kancelaria Antywindykacyjna Centralne Biuro Antywindykacyjne sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu pomaga m. in.: w zakresie sporów procesowych z firmami windykacyjnymi, prowadzi postępowania upadłościowe osób fizycznych i przedsiębiorców oraz pomaga przy oddłużaniu lokali komunalnych.

FUNDACJA LEGE ARTIS została powołana w odpowiedzi na społeczne oczekiwania m. in. aby: chronić osoby nękane przez firmy windykacyjne i inne instytucje finansowe, działać na rzecz równości stron w postępowaniach sądowych z udziałem konsumentów poprzez interwencje procesowe na rzecz podmiotów nieprofesjonalnych oraz wnosić i przystępowanie do powództw (sprawy sądowe) w celu wyrównywania szans strony nieprofesjonalnej (konsumenta) w postępowaniu z podmiotami profesjonalnymi (np. firmy windykacyjne).

Osoby chętne do współpracy zapraszamy do kontaktu, wszystkie informacje w załączeniu poniżej.

Oferta Współpracy

Zapraszamy do kontaktu

Im szybciej się Państwo z nami skontaktują, tym mamy większe szanse na pomyślną usługę antywindykacji

 

ul. Grabiszyńska 143, 53-439 Wrocław