Upadłość konsumencka 2021

ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wniosek o upadłość konsumencką, upadłość konsumencka wniosek

Upadłość konsumencka 2021

Według projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, do ogłoszenia upadłości wystarczy samo stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny. Według autorów projektu główną przyczyną oddalenia wniosków o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej jest stwierdzenie, że wnioskodawca zadłużył się umyślnie lub w wskutek rażącego niedbalstwa. Co więcej projektodawcy proponują, iż sąd w momencie ogłoszenia upadłości będzie mógł całkowicie umorzyć zobowiązania. Projekt postuluje istotne zmiany dotyczące możliwości umorzenia zobowiązań, w sytuacji gdy upadły nie ma żadnego majątku ani dochodów, decyzja o umorzeniu zobowiązań mogłaby zapaść bez konieczności angażowania syndyka, co znacznie przyspieszy postępowanie upadłościowe

Ogłoszenie upadłości

Zapewniamy pomoc w usłudze upadłość konsumencka w roku 2021. Naszym zadaniem jest weryfikacja stanu prawnego i obecnej sytuacji umożliwiającej prowadzenie rzeczonego procesu. Na bieżąco śledzimy zmiany i weryfikujemy oraz konsultujemy z innymi fachowcami z branży odpowiednie metodologie pracy i prowadzenia postępowania.

W razie problemów zachęcamy przynajmniej do sprawdzenia możliwości przeprowadzenia takiego postępowania co może w znacznym stopniu zapewnić spokój zarówno naszemu klientowi jak i jego rodzinie oraz najbliższym. Mamy świadomość, że ten proces to sprawa bardzo delikatna a materia wrażliwa. Niemniej bardzo konkretnie i rzetelnie podchodzimy do analizy sytuacji prawnej naszego klienta i zawsze staramy się doradzić rozwiązanie najbardziej optymalne, które realizuje omówione podczas rozmowy bądź spotkania cele.

Upadłość konsumencka 2021

Według nowelizacji ustawy prawo upadłościowe, która wchodzi w życie w marcu 2021r. wprowadzone zostaną poniższe reguły:

  • Bankructwo będą mogli ogłosić dłużnicy, którzy doprowadzili do niewypłacalności z własnej winy lub z powodu rażącego niedbalstwa, a przyczyna niewypłacalności będzie badana na etapie już po ogłoszeniu upadłości przy ustalaniu planu spłaty,
  • Ewentualne umorzenie zobowiązań będzie możliwe w sytuacji gdy dłużnik będzie trwale niezdolny do spłaty zobowiązań,
  • Sąd będzie mógł również warunkowo umorzyć zobowiązania na pewien okres.
Według nowelizacji, która weszła w życie 24 marca 2020 r. Upadłość konsumencką mogą ogłosić:

  1. Osoby fizyczne nie będące:
    • przedsiębiorcami
    • wspólnikami osobowych spółek handlowych ponoszącymi odpowiedzialność za długi tych spółek całym majątkiem
  2. Osoby fizyczne, prowadzące gospodarstwo rolne, które nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej (art. 6 pkt 5 PU)
  3. Przedsiębiorcy (osoby fizyczne) od razu po wykreśleniu z CEIDG
 

Zapraszamy do kontaktu

Im szybciej się Państwo z nami skontaktują, tym mamy większe szanse na pomyślną usługę antywindykacji

 

ul. Grabiszyńska 143, 53-439 Wrocław
Zobacz także:

Jak wyjść z długów Oddłużanie Kto może ogłosić upadłość konsumencką

 
Stronę znaleziono w wyszukiwarce Google dzięki słowom:
upadłość konsumencka 2021