Wniosek o upadłość konsumencką

upadłość konsumencka wniosek, upadłość konsumencka 2021, upadłość osoby fizycznej

Wniosek o upadłość konsumencką - co powinien zawierać?
 • antywindykacja Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL - dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 • antywindykacja Wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
 • antywindykacja Wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 • antywindykacja Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 • antywindykacja
  Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
 • antywindykacjaSpis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
 • antywindykacjaListę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
 • antywindykacjaOświadczenie dłużnika, że:
  • 1.
   W stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
  • 2.
   Ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono,
  • 3.
   Dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • 4.
   Czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli,
  • 5.
   W okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Zapraszamy do kontaktu

Im szybciej się Państwo z nami skontaktują, tym mamy większe szanse na pomyślną usługę antywindykacji

 

ul. Grabiszyńska 143, 53-439 Wrocław
Zobacz także:

Upadłość konsumencka - zasady w roku 2021 Upadłość konsumencka Bankructwo osoby fizycznej Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Stronę znaleziono w wyszukiwarce Google dzięki słowom:
wniosek o upadłość konsumencką, upadłość konsumencka wniosek